Skip Ribbon Commands
Skip to main content

23.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan titah pada Majlis Sambutan Hari Guru Ke-29 Tahun 2019.
23.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Guru Ke-29 Tahun 2019 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.
18.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan.
17.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Lord Justice of Appeal in England and Wales, The Right Honourable Sir Peter Gross.
17.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan.
12.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Ijazah Sarjana kepada 100 graduan dan Ijazah Sarjana Muda kepada 351 graduan di Majlis Konvokesyen Kali Ke-7 UTB Tahun 2019.
12.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan titah pada Majlis Konvokesyen Kali Ke-7 UTB Tahun 2019.
12.09.2019 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Konvokesyen Kali Ke-7 UTB Tahun 2019.