Skip Ribbon Commands
Skip to main content

21 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Komander Perintah Pasifik Amerika Syarikat (USPACOM), Tuan Yang Terutama Laksamana Harry Harris Jr.
20 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Golden Corporation Sendirian Berhad terletak di Tapak Perindustrian Kampung Serambangun.
20 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat ke rumah-rumah penerima anak-anak kunci di bawah RPN Bukit Beruang.
20 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat ke Sekolah Rendah Tumpuan Telisai, Tutong.
20 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Rumah Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahit, selaku Penghulu Mukim Telisai.
20 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat ke Pusat Tingkatan Enam Tutong (PTET), yang mana bangunan pusat berkenaan mula digunakan pada Januari 2012.
20 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menganugerahkan Anak-anak Kunci Rumah kepada 601 penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) bagi Daerah Tutong dan Belait.
7 Februari 2018 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan Persidangan Khas Menteri-menteri Kabinet yang berlangsung di Istana Nurul Iman.