Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
29.10.18 Berangkat ke Majlis Santap Malam Rasmi


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman  berangkat menghadiri Majlis Santap Malam Rasmi yang dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Koordinasi Bagi Keselamatan Nasional Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean dan isteri, Puan Teo Poh Yoh Yim.

Majlis Santap Malam tersebut diadakan di Pan Pacific Hotel.

Mengiringi DYTM dan YTM ialah Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hal Ehwal Luar, Dr. Mohamad Maliki Osman selaku Menteri Pengiring dan isteri, Puan Sadiah Sahal.

Keberangkatan tiba DYTM dan YTM di Pan Pacific Hotel dijunjung oleh TYT Teo Chee Hean dan isteri.

DYTM dan YTM kemudian berkenan mengadakan perjumpaan bersama TYT Teo Chee Hean dan isteri sebelum dijunjung beredar ke Philippine Room bagi Majlis Santap Malam Rasmi.

Sebelum mengakhiri Majlis Santap Malam Rasmi tersebut, DYTM dan YTM berkenan bergambar ramai bersama-sama TYT Teo Chee Hean dan isteri.

Hadir di Majlis Santap Malam itu ialah Menteri Kewangan, Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat; Menteri Pendidikan, Tuan Yang Terutama Ong Ye Kung; Menteri Negara Kanan bagi Kementerian Komunikasi dan Penerangan, Puan Sim Ann; Menteri Negara Kanan bagi Kementerian Perdagangan dan Industri dan Kementerian Pendidikan, Tuan Chee Hong Tat dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Lim Hong Huay serta pegawai-pegawai kanan Republik Singapura.

Turut hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Haji Awang Saifulbahri bin Haji Awang Mansor dan isteri.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Attachments