Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
05.04.18 Pegawai kanan dinaikkan pangkat

Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Pengetua Ahli Kimia Ubat, Kementerian Kesihatan, Dayang Hajah Rosni binti Haji Jair dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Perkhidmatan Farmasi di Kementerian Kesihatan mulai 13 Mac 2018.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
Attachments