Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) hari ini mengadakan Majlis Santap Petang sempena  meraikan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Ke-45 Tahun.


Majlis berlangsung di Dewan Bankuet, Mes Pegawai, Ibu Pejabat Polis Gadong di sini.


Berangkat bersama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri  Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Turut berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.


Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berserta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Pesuruhjaya Polis, PPDB, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam dan datin serta Timbalan Pesuruhjaya Polis, PPDB,  Dato Seri Pahlawan Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali selaku Pengerusi Mes Pegawai dan datin.


Sejurus keberangkatan tiba, DYTM berkenan menandatangani Lembaran  Keberangkatan disusuli dengan sesi bergambar ramai bersama Pengarah-pengarah dan Ahli-ahli Jawatankuasa Komiti Mes Pegawai PPDB.


Pada majlis tersebut, DYTM berkenan  memotong kek Hari Puja Usia dan kemudiannya menerima pesambah yang merupakan sebilah pisau MK2 berserta sarung yang khusus digunakan oleh Pasukan Gerak Khas PPDB sejak tahun 2004.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM dan YTM bersama paduka-paduka adinda berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai polis serta anggota PPDB.


Turut hadir pada majlis tersebut, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A Mohammad dan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Penguatkuasaan di JPM, Leftenan Kolonel (B) Pengiran Haji Muhamad Sazali bin Pengiran Haji Yakob.


Seluruh anggota PPDB, serta keluarga dengan penuh hormat dan takzim menyembahkan ucapan Selamat Hari Puja Usia Yang Ke-45 Tahun ke hadapan majlis DYTM dan berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala, semoga akan sentiasa melimpahkan kurnia kesihatan kepada DYTM berserta kerabat diraja.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait dan Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah dan kerajaan serta rakyat Kuwait sempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait.


Dalam titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan yang amat mendalam terhadap hubungan persaudaraan yang dinikmati di antara Negara Brunei Darussalam dengan Kuwait, dan berharap dapat terus bekerja bersama dengan baginda untuk meningkatkan lagi pertalian yang penting ini baik di bidang dua hala mahupun antarabangsa.


Sementara itu, dalam titah perutusan tahniah yang sama kepada Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, baginda menghargai hubungan mesra dan persahabatan yang telah dinikmati sekian lama oleh kedua-dua buah negara, dan berharap berpeluang untuk mengukuhkan lagi kerjasama dan persahabatan yang sungguh bernilai ini.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan tahniah tersebut, baginda berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait, dan ahli kerabat diraja dan juga Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Jaber Mubarak Al-Hamad Al-Sabah akan terus berada di dalam kesejahteraan dan kegembiraan, serta rakyatnya akan sentiasa menikmati keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien sekali lagi menjadi tumpuan pengunjung dari segenap lapisan masyarakat di negara ini yang sama-sama menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019 bagi menyemarakkan lagi Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 tahun ini.


Penganjuran acara tersebut menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi dalam memupuk perpaduan negara melalui penghayatan budaya sukan dan penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus kepada perwujudan warga sihat yang mana adalah penting ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.


Kemeriahan Acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan kali ini jelas terbukti dengan kehadiran lebih 1,000 peserta yang turut sama-sama menjayakan sekaligus menzahirkan semangat patriotisme mereka terhadap negara tercinta.


Acara ini bertambah seri apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019.


Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan (KBS), Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri  Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 berserta Menteri-Menteri Kabinet yang lain.


Sejurus keberangkatan, baginda dijunjung melancarkan Acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019 dengan menekan punat pelancaran dan menandatangani bingkai baju khas sempena Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019.


Pelancaran diiringi dengan persembahan Koir daripada kira-kira 70 orang pelajar Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali.


Baginda kemudian berkenan mendahului riadah berbasikal sejauh 11.50 kilometer yang turut disertai oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.


Laluan bagi acara kayuhan berkenaan meliputi jalan-jalan utama antaranya Jalan Pretty, Jalan Elizabeth 2, Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Jalan Kianggeh, Jalan Sekolah, Jalan Kumbang Pasang, Jalan Gadong, Jalan Perdana Menteri, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Sejurus mengakhiri acara kayuhan tersebut, baginda berserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lalu daripada seramai 35 orang pekayuh basikal dari 13 buah kementerian dan Persekutuan Basikal Brunei Darussalam yang berjaya mengelilingi 35 kilometer yang berlepas sejak pukul 6.45 pagi dan juga peserta berbasikal yang terdiri daripada belia-belia dari pelbagai peringkat umur.


Terdahulu, pelepasan peserta-peserta Riadah Berbasikal 35 Kilometer tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri KBS, yang mana mereka melalui jalan-jalan utama pusat Bandar sehingga ke Jalan Bengkurong Masin, Lumapas, Junjongan dan kemudiannya merentasi Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ke Jalan Sungai Kianggeh, Jalan Pemancha dan kembali semula ke Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Baginda juga berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Yang Berhormat Menteri KBS.


Pada acara riadah tersebut, turut diadakan Program Bandarku Ceria yang lazimnya dimulakan dengan Program Masjidku Makmur, Negara Berkat.


Selain riadah berbasikal, baginda berserta kerabat diraja yang lain turut menyaksikan secara lebih dekat lagi kemeriahan Bandarku Ceria di dalam Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien yang menampilkan berbagai jenis aktiviti dan pameran yang disediakan daripada 13 buah kementerian, Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan dan juga agensi-agensi swasta seperti Program Pencegahan Jenayah; Program Pendidikan Pencegahan Dadah; Polo Berbasikal; Permainan Celik Kewangan; jualan produk yang dihasilkan oleh penghuni-penghuni Jabatan Penjara; Program Olahraga Kanak-Kanak; Permainan Bocce; Pameran Interaktif Mega Heart; Peraduan Membaca Jawi dan Menulis Jawi; Demonstrasi Tayammum dan Wudhu yang betul; Klinik Berbasikal; Aktiviti Tenaga Lestari; Permainan Tradisi (pasang, congkak, salok-salokan dan buah-buah lapas); Perlawanan Kikik, paintball, memanah dan sebagainya.


Persembahan latihan kecergasan, Silat, Body Combat, Tabata dan Wave daripada 361 orang pelatih Program Khidmat Bakti Negara Pengambilan Ke-8 turut memukau para pengunjung yang hadir sama pada acara tersebut.


Semasa berkunjung ke petak-petak pameran, baginda berkenan menyaksikan beberapa aktiviti dan demonstrasi oleh peserta-peserta pameran dan baginda juga berkenan mencuba beberapa aktiviti iaitu memanah dan menulis Jawi.


Kemesraan antara raja dan rakyat juga terserlah semasa acara riadah tersebut apabila baginda berkenan beramah mesra dan meluangkan masa bergambar kenangan bersama para peserta kayuhan, pengunjung dan masyarakat dari pelbagai peringkat umur yang setentunya akan menjadi ristaan dan kenangan manis sepanjang hayat.


Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana juga tidak melepaskan peluang untuk berjaja pada hari tersebut.


Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2019 ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama-sama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta penglibatan semua kementerian-kementerian yang lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.


Kejayaannya sudah setentunya lebih bermakna dengan penglibatan aktif daripada semua pihak melalui pendekatan 'whole government' dan 'nation approach' yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO's) dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dalam menjayakan riadah berbasikal ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman, hari ini berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena Sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Ke-45 Tahun yang dihoskan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB). Majlis tersebut berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garison.


Mengiringi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.


Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah serta kerabat diraja yang lain dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Semasa majlis tersebut, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan menerima junjung ziarah dan beramah mesra dengan pegawai-pegawai dan kakitangan ABDB juga para pegawai kanan yang akan menamatkan perkhidmatan dalam tahun 2019; Pasukan Pemantau Antarabangsa (PPA) Ke-14 Negara Brunei Darussalam ke Mindanao, Republik Filipina; anggota-anggota ABDB yang mengikuti Penugasan Misi Pengaman dalam Malaysian Battalion (MALBATT 850-5) bagi Misi United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL); Best International Student bagi Kursus Ketua Kompeni Siri 2 / 2018 di Malaysian Army Training & Doctrine Command; dan Pegawai Kadet Pengambilan Ke-17.


DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya berkenan menerima senaskhah buku album gambar bertajuk 'Sejambak Ristaan XII' yang mengandungi koleksi gambar-gambar kenangan sempena Lawatan Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke Kementerian Pertahanan dan ABDB.


DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota seterusnya dijunjung untuk menandatangani Lembaran Kenangan.


Pada majlis tersebut juga, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota disembahkan dengan kek puja usia dan kemudian berkenan menerima pesambah daripada ahli pegawai ABDB.


Bagi memberkati majlis, Doa Kesyukuran dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB).


Di akhir majlis, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai dan kakitangan yang hadir pada majlis berkenaan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith berlangsung di Cheradi Laila Kenchana, Istana Nurul Iman.


Terdahulu sebelum Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao di Istana Nurul Iman dan seterusnya memperkenalkan Tuan Yang Terutama kepada kerabat diraja yang lain.


Berangkat sama ke Majlis Mengadap tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao disertai oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Saleumxay Kommasith; Menteri, Ketua Pejabat Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Dr. Phet Phomphiphak; Menteri Pendidikan dan Sukan, Puan Yang Terutama Sengdeuane Lachanthaboune; Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Puan Yang Terutama Khemmani Pholsena dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tuan Yang Terutama Alounkeo Kittikhoun.


Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof selaku Menteri Pengiring dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam (NBD) ke Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Awang Haji Na'aim bin Haji Mohd. Salleh.


Selepas Majlis Mengadap tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Dua Hala dengan TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao yang berlangsung di Baitul Mesyuarah.


Pada Majlis Perjumpaan tersebut, baginda dan TYT bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu kerjasama dua hala, serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.


Baginda bertitah menyambut baik Lawatan Rasmi TYT sempena Ulang Tahun Ke-25 Penubuhan Hubungan Diplomatik NBD dengan Republik Demokratik Rakyat Lao.


Kedua-dua pemimpin menghargai hubungan rapat dan persaudaraan yang dinikmati oleh NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao; menekankan komitmen mereka ke arah meningkatkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara untuk manfaat bersama dan mengesahkan usaha-usaha yang berterusan bagi mengukuhkan dan mempelbagaikan kerjasama yang sedia ada.


Kedua-dua pemimpin juga menyambut baik usaha-usaha ke arah meningkatkan perdagangan dan kegiatan ekonomi dua hala yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua buah negara; mengukuhkan kerjasama di bawah bidang pendidikan dan bertukar-tukar pandangan mengenai hal-hal ASEAN dan serantau.


Ke arah ini, kedua-dua pemimpin menggalakkan pertukaran dua hala yang dilaksanakan di bawah Joint Commission for Bilateral Cooperation yang telah ditubuhkan pada tahun 1999.


Selepas Majlis Perjumpaan Dua Hala tersebut, baginda bersama TYT menyaksikan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Republik Demokratik Rakyat Lao, iaitu Memorandum Persefahaman dalam bidang Pendidikan.


Majlis Penandatangan tersebut disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri Pendidikan dan Sukan, PYT Sengdeuane Lachanthaboune, bagi Kerajaan Republik Demokratik Rakyat Lao.


Juga berangkat  menyaksikan Majlis Penandatanganan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Satu Kenyataan Bersama antara kedua-dua buah negara juga telah dikeluarkan.


TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dan delegasi berada di negara ini bagi Lawatan Rasmi selama dua hari, iaitu lawatan rasmi pertama TYT ke NBD sebagai Perdana Menteri sejak dilantik memegang jawatan tersebut pada tahun 2016.


NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao menjalin hubungan diplomatik pada 27 Julai 1993. Sejak itu hubungan tersebut telah dikekalkan dan diperluaskan yang mana pemimpin-pemimpin dari kedua-dua negara telah melaksanakan pertukaran lawatan untuk meningkatkan lagi kerjasama.


Kerjasama dua hala antara NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao meliputi beberapa bidang termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kerjasama sumber manusia serta pertukaran lawatan yang kerap pada semua peringkat.


Selain sebagai anggota ASEAN, kedua-dua buah negara juga mempunyai hubungan pelbagai hala dengan negara-negara sahabat dalam pelbagai forum baik di peringkat serantau dan antarabangsa.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith bersama rombongan tiba di negara ini bagi memulakan Lawatan Rasmi selama dua hari.


Berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Juga hadir bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof selaku Menteri Pengiring; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.


Turut hadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam (NBD) ke Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Awang Haji Na'aim bin Haji Mohd. Salleh dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke NBD, Tuan Yang Terutama Phonethavy Boutdara.


Duli Yang Teramat Mulia bersama-sama dengan TYT seterusnya beredar ke Pentas Khas untuk menerima Tabik Hormat yang diiringi dengan Lagu Kebangsaan kedua-dua buah negara sebelum beredar memeriksa Perbarisan Kehormatan yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).


TYT kemudian diperkenalkan kepada Menteri-Menteri Kabinet; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Pemerintah ABDB; Ketua-Ketua Perwakilan Asing Negara-Negara ASEAN di NBD dan Setiausaha-setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Selepas itu, DYTM disembahkenalkan kepada ahli-ahli rombongan TYT Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao.


Rombongan TYT termasuk Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Saleumxay Kommasith.


NBD dan Republik Demokratik Rakyat Lao menjalinkan hubungan diplomatik pada 27 Julai 1993.


Semenjak itu, kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, bantuan teknikal serta kebudayaan, belia dan sukan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Impian Negara Brunei Darussalam untuk menghubungkan Daerah Brunei dan Muara (DBM) dan Daerah Temburong menerusi projek negara berskala mega, iaitu Projek Jambatan Temburong hampir menjadi kenyataan apabila peratusan kemajuan projek tersebut kini mencapai sehingga 75 peratus.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Penaung Autoriti Kemajuan Daerah Temburong (AKDT) berkenan berangkat bagi mengadakan Lawatan Kerja ke projek berkenaan.


Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di tapak pembinaan Projek Jambatan Temburong di Kampung Kota Batu dijunjung oleh Pengerusi Bersama AKDT, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.


Turut menjunjung ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar; dan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Mohd. Hussein selaku Timbalan-timbalan Pengerusi Bersama AKDT.


Sejurus ketibaan, Doa Selamat dibacakan sebelum Keberangkatan Lawatan Kerja dimulakan dan seterusnya


dijunjung berangkat menaiki bot khas bagi memulakan lawatan untuk meninjau kemajuan pembinaan Projek Jambatan Temburong yang merentasi perairan Teluk Brunei bermula dari jambatan gantung menara tunggal dan jambatan penghubung utara dan selatan Kampung Kota Batu.


Semasa menelusuri Sungai Brunei, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mendengar sembah penerangan daripada Menteri Pembangunan mengenai kemudahan-kemudahan yang ada dan akan disediakan di jambatan berkenaan.


Sejurus tiba di jeti dek berdekatan dengan Menara Berkembar di jambatan tersebut, DYTM kemudiannya dijunjung berangkat naik ke Pier Deck Jambatan Marin bagi meninjau lebih dekat lagi sebahagian daripada Jambatan Marin yang sudah siap dibina.


Di sini, DYTM berkenan mendengar sembah penerangan daripada dua orang Junior Site Engineer, iaitu Awang Md. Izz Rafiuddin bin Haji Amer Hishamuddin; dan Matius anak Belayan mengenai teknik-teknik yang digunakan untuk menubuhkan jambatan itu, selain menerangkan seni-seni berunsur keagamaan yang akan diterapkan di Menara Berkembar berkenaan.


Selepas itu, DYTM juga berkenan meninjau aktiviti-aktiviti pembinaan Menara Berkembar Jambatan Marin di Pier Deck 167 sebelum berkenan menandatangani lembaran kenangan dan sesi bergambar ramai juga Majlis Santap di Pier Deck 208.


Selesai meninjau Jambatan Marin, DYTM seterusnya berangkat ke tapak pembinaan Projek di Jalan Labu, Daerah Temburong yang mana ketibaan DYTM di tapak itu dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu.


Di tapak tersebut, DYTM seterusnya dijunjung berangkat ke Pier Deck 1000, di mana DYTM berkenan mendengarkan sembah penerangan daripada Assistant Resident Engineer, Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Metusin mengenai status dan aktiviti pembinaan di tapak berkenaan.


DYTM seterusnya berangkat mengadakan lawatan ke beberapa tempat di Daerah Temburong seperti Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu; Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi; Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) dan Bangunan Bumiputera, Pekan Bangar.


Projek Jambatan Temburong merupakan salah satu projek kebangsaan terbesar yang dianggarkan mempunyai kepanjangan 30 kilometer (km) dan akan menjadi penghubung ke Jalan Utama Mentiri di DBM dengan Jalan Labu di Daerah Temburong, merentasi Teluk Brunei.


Projek Jambatan Temburong tersebut akan merentasi perairan Brunei melalui jambatan sepanjang kira-kira 14km dengan panjang keseluruhan jalan dan jejambat sejauh 30km, bermula dari Jalan Utama Mentiri di DBM hingga ke Labu Estate di Daerah Temburong dan dijangka siap sepenuhnya pada hujung tahun ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah juga Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.


Berangkat sama, paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.


Majlis dimulakan dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari dan Hakim Jemputan dari Republik Indonesia, Haji Dasrizal M.Nainin yang juga merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa di Kuala Lumpur, Malaysia, Tahun 2013.


Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain.


Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah dan kemudian dijunjung menyempurnakan penganugerahan hadiah-hadiah cenderamata kepada Johan Qari dan Johan Qariah juga para peserta, hakim-hakim dan qari jemputan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H / 2019M.


Dengan mengutip markah 91.01 peratus, johan qari dimenangi oleh Awang Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim. Johan membawa pulang pakej menunaikan fardu haji, yang mana ia adalah khusus bagi peserta yang pertama kali menjadi johan; wang tunai BND7,000; piala pusingan; hadiah iringan; sijil; kepingan emas seberat 40 gram (g) bernilai BND2,740 sumbangan daripada Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) dan anak-anak syarikatnya, Insurans Islam TAIB Holdings Sdn. Bhd. dan Darussalam Holdings Sdn. Bhd. dan sebidang sinjang tenunan Brunei daripada Syarikat Little Umi.


Sementara itu, johan qariah diraih oleh Dayang Hajah Nurfaezah binti Haji Emran dengan mengutip 89.42 peratus markah. Johan qariah memenangi wang tunai berjumlah BND 7,000; piala pusingan; hadiah iringan; sijil; kepingan emas seberat 40g bernilai BND2,740 sumbangan daripada Perbadanan TAIB dan anak-anak syarikatnya; Insurans Islam TAIB Holdings Sdn.Bhd. dan Darussalam Holding Sdn. Bhd. dan kain selindang tenunan Brunei daripada Syarikat Little Ummi.


Manakala, naib johan qari dimenangi oleh Awang Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dengan meraih 90.58 peratus markah, manakala tempat ketiga disandang oleh Haji Awang Muhd. Fikri bin Haji Awang Metussin dengan 90.17 peratus markah.


Naib johan qariah pula dimenangi oleh Dayangku Fauziah Nadhirah binti Pengiran Haji Jofri yang mendapat 89.09 peratus, sementara tempat ketiga dimenangi oleh Dayang Hajah Nurul Akmalia binti Haji Yahya dengan mendapat 84.42 peratus.


Naib johan qari dan qariah masing-masing membawa pulang wang tunai BND5,000; hadiah iringan; sijil dan tiket penerbangan ke Kuala Lumpur, Malaysia daripada Kontinental Tour and Travel, sementara tempat ketiga qari dan qariah pula membawa pulang wang tunai BND3,000; tiket penerbangan ke Kuala Lumpur, Malaysia berserta hadiah iringan dan sijil.


Hadiah penghargaan bagi qari dan qariah pula membawa pulang wang tunai BND1,500 berserta hadiah iringan dan sijil penyertaan.


Pengumuman keputusan musabaqah berkenaan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd. Salleh.


Majlis turut diserikan dengan persembahan bacaan Al-Quran daripada johan qari dan qariah.


Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


'Memperkasa Pembelajaran Al-Quran' merupakan tema musabaqah bagi tahun ini, yang antara lain bermaksud Al-Quran adalah kunci ilmu kerana isi kandungannya adalah bimbingan dan pengajaran yang lengkap untuk sekalian manusia, di samping asas tarbiah yang menyuluh dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan.


Selain itu, Al-Quran juga merupakan kepala zikir yang menenangkan hati dan petunjuk yang lurus kerana kandungannya yang lengkap sebagai rujukan yang tidak akan pernah menyesatkan.


Sebelum berangkat balik, Kebawah DYMM berkenan beramah mesra dan menerima junjung ziarah daripada hakim-hakim dan qari jemputan, Johan Qari dan Johan Qariah juga para peserta Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H / 2019M.


Setentunya dengan keberangkatan Kebawah DYMM ke majlis musabaqah tersebut akan terus menyuntik semangat kerja ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan agama, yang mana ia adalah sentiasa mendapat perhatian berat daripada baginda.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat dan menyempurnakan Majlis Mengatam Varieti Padi Hibrid Sembada188 di Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Wasan, Mukim Pengkalan Batu.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Berangkat bersama ialah paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Hadir sama pada majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar; Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian,Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussien; Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia(Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Turut hadir, Timbalan-timbalan Menteri; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; para perwakilan asing ke negara ini; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Ketua Ladang, Awang Haji Sahlan bin Hidup; pegawai-pegawai kanan kerajaan serta peladang-peladang padi di KKP Wasan.

Sejurus keberangkatan tiba di ladang padi, KKP Wasan, Kebawah DYMM dijunjung untuk mendengar sembah taklimat mengenai perkembangan Penanaman Padi Sembada188 yang berkeluasan sekitar 186.7 hektar dan Skim Insentif Pertanian Agrimakanan yang disembahkan oleh Ketua Bahagian Padi dan Perlindungan Tanaman, Dayang Khairunnisa binti Haji Omar Ali.

Skim Insentif Pertanian dan Agrimakanan merupakan kemudahan yang diwujudkan untuk menggalakkan penduduk tempatan untuk bergiat dalam sektor pertanian.

Antara objektif skim berkenaan ialah sebagai Bantuan bagi mengurangkan kos pengeluaran pengusaha; Galakan kepada pengusaha tempatan untuk bergiat aktif dalam industri padi; Menyalurkan kemudahan asas dan keperluan-keperluan tanaman bagi mendukung penghasilan padi yang optima juga kompetitif; Mempercepatkan proses pemindahan teknologi pengeluaran ke arah meningkatkan produktiviti; Menyalurkan informasi berhubung jenis, kuantiti dan kombinasi 'input' yang bersesuaian bagi tanaman padi; dan Membantu menstabilkan harga komoditi padi di negara ini.

Terdapat dua kategori Skim Insentif Pertanian dan Agrimakanan yang ditawarkan, iaitu 1) Skim Keperluan Asas termasuk penyediaan jalan masuk utama, pembinaan sistem pengairan dan saliran juga pembekalan elektrik di kawasan-kawasan tertentu; dan 2) Insentif keperluan khusus bagi Industri Padi.

Seterusnya baginda berkenan mendengarkan sembah taklimat mengenai Projek Empangan Imang, Projek Penerokaan Air Bawah Tanah dan Projek Pembukaan Kawasan Kandol bagi penanaman padi secara komersial berkeluasan 500 hektar, Kawasan Kandol, Daerah Belait yang disembahkan oleh Ketua Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertanian, Awang Saidin bin Namit.

Skim Pengairan Imang merupakan Skim Pengairan yang bersumber dari Empangan Imang, melibatkan kawasan-kawasan KKP Wasan, Panchor Murai, Batong, Limau Manis, Bebuloh, Batang Perhentian, Junjungan, Batumpu dan Limpaki.

Pada masa ini, beberapa projek sedang dan akan dilaksanakan di bawah Rancangan Kemajuan Pertanian Ke-11, iaitu 1) Projek mendalami dan menaik taraf Empangan Imang bagi mengatasi masalah pengairan kawasan-kawasan tersebut; 2) Projek Pemasangan Paip ke Kawasan Penanaman Padi Limpaki; dan 3) Menaik taraf infrastruktur yang sedia ada di KKP Limau Manis, Bebuloh dan Empangan Imang.

Projek mendalami dan menaik taraf Empangan Imang melibatkan kerja-kerja mendalami Empangan Imang dan membersihkan dan membuang rumput rumpai yang menutupi kawasan-kawasan takungan Empangan Imang.

Projek yang dianggarkan lebih kurang BND3.9 juta dan dijangka mengambil masa selama 15 bulan itu akan menambah kapasiti Empangan Imang sebanyak 10 peratus atau kira-kira satu juta meter padu (m3) air untuk dibekalkan ke kawasan-kawasan pertanian.

Sementara mengenai Projek pemasangan paip ke kawasan Limpaki pula melibatkan pemasangan paip sepanjang 10km dari Empangan Imang ke Kawasan Penanaman Padi Limpaki, yang mana projek itu juga dibiayai di bawah Rancangan Kemajuan Pertanian Ke-11, yang mana projek dianggarkan lebih kurang BND1.8 juta dan dijangka siap dalam tempoh lapan bulan.

Manakala sembah taklimat mengenai projek penanaman padi secara komersial di KKP Panchor Murai seluas 110 hektar disembahkan oleh Pengurus Yaz & Wyn Enterprise, Awang Ezwyn bin Haji Bakar.

Perusahaan Yaz & Wyn adalah sebuah perusahaan bumiputera yang pada masa ini mengusahakan KKP Panchor Murai seluas 110 hektar dan diperuntukkan Kawasan Pertanian Panchor Murai melalui Request For Proposal yang dikeluarkan pada tahun 2017.

Perusahaan Yaz & Wyn menandatangani perjanjian penyewaan tapak bersama Jabatan Pertanian dan Agrimakanan bagi Pengeluaran Padi Secara Komersial pada 25 September 2018 lalu dan perusahaan berkenaan dijangka akan memulakan penanaman padi secara berperingkat-peringkat bermula Mac 2019.

Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan menerima Pesambah yang disembahkan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong.

Bagi memberkati majlis, acara didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan mengurniakan Titah Perasmian, yang mana antara titah baginda, sesungguhnya hari ini adalah hari yang wajib untuk disyukuri kerana Allah Subhanahu Wata'ala telah mengurniakan kepada kita hasil padi yang diusahakan oleh kerajaan dan rakyat.

''Semoga ini adalah merupakan langkah awal yang akan diikuti lagi oleh langkah-langkah lebih agresif ke arah meningkatkan sara diri bekalan beras negara,'' titah baginda.

Sejurus itu, Kebawah DYMM dijunjung berangkat untuk bercemar duli bagi menyempurnakan Perasmian Majlis Mengatam Varieti Padi Hibrid Sembada188, di Ladang Koperasi Setia Kawan (KOSEKA), KKP Wasan menggunakan sebuah jentuai.

Berangkat menyertai baginda mengatam padi, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM.

Persembahan Tausyeh Syukur yang dipimpin oleh seramai 15 orang siswa Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mengiringi Kebawah DYMM di sepanjang baginda mengatam Varieti Padi Hibrid Sembada188 tersebut.

Sejurus selesai, Kebawah DYMM berkenan bergambar ramai dan beramah mesra bersama Ahli-ahli KOSEKA dan pihak Pengurusan Yaz & Wyn Enterprise sebelum berangkat ke Pusat Pemprosesan Padi (Ricemill), Wasan.

Penanaman padi Sembada188 bermula pada Oktober 2018 dan mempunyai tempoh matang sekitar 110 hari.

Penanaman rintis padi Sembada188 yang lalu melibatkan sebanyak 21 pengusaha di kawasan seluas 38.2 hektar, iaitu di bawah KOSEKA dan peladang padi di bawah Projek Majlis Perundingan Mukim Pengkalan Batu di KKP Wasan.

Sepanjang pertumbuhan varieti padi Sembada188 pada musim lepas, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan menubuhkan Task Force bagi pemantauan penanaman padi Sembada188 dan membantu pengusaha yang baru menanam varieti berkenaan untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi, khususnya dari segi penjagaan tanaman.

Task Force itu melibatkan pegawai dan kakitangan dari Unit Industri Padi; Unit Pengembangan Pertanian Daerah Brunei dan Muara (DBM); Unit Perlindungan Tanaman; Unit Sains Tanah dan Nutrien Tanaman; dan Unit Lepas Tuai.

Jabatan Pertanian dan Agrimakanan juga turut menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan penganalisaan percuma bagi membantu para peladang mengenal pasti masalah-masalah berhubung dengan pertumbuhan tanaman, serangan penyakit dan musuh tanaman juga masalah berhubung dengan faktor tanah.

Di samping itu, pihak jabatan secara berterusan berusaha untuk menyerapkan teknologi-teknologi terbaharu termasuk sistem perladangan yang lebih teratur, selamat dan mesra alam ke arah penghasilan yang tinggi dan optima.

Bagi menangani masalah pengairan di kawasan-kawasan yang belum mempunyai sistem pengairan yang lengkap, Jabatan Pertanian dan Agrimakanan juga meneroka kemungkinan penggunaan air bawah tanah.

Setakat ini, terdapat lima kawasan telah selesai Fasa 1 (Kajian Penerokaan) projek, iaitu KKP Bebuloh, Junjungan dan Limau Manis di DBM; Lot Sengkuang di Daerah Belait dan Lekiun Perdayan di Daerah Temburong.

Keputusan daripada Fasa 1 menunjukkan bahawa hanya KKP Bebuloh, Lot Sengkuang dan Lekiun Perdayan sahaja mempunyai air yang mencukupi dan bersesuaian bagi aktiviti pertanian.

Sementara Fasa 2 dan 3 projek penerokaan air bawah tanah tersebut akan dijalankan bermula Mac 2019 di KKP Bebuloh dan Lot Sengkuang, yang mana akan dibiayai menggunakan Peruntukan Fokus sebanyak BND900,000.00.

Fasa 2 dan 3 bagi KKP Lekiun Perdayan pula akan dilaksanakan dalam tahun kewangan 2019 / 2020.

Di samping itu, terdapat tiga lagi kawasan yang akan diterokai dan dikaji kesesuaiannya bagi menggunakan air bawah tanah, iaitu di Kawasan Lubok Gusi dan Souk Ajong di Daerah Tutong dan Senukoh di Daerah Belait.

Kerja-kerja Fasa 1 akan bermula pada minggu ketiga bulan Februari 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Iran, Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik lslam Iran.


Dalam titah perutusan kepada Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan kegembiraan ke atas persahabatan yang akrab yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing, dan berharap pertalian yang bernilai ini dapat diperkukuhkan di tahun-tahun mendatang, di bidang kerjasama dua hala dan antarabangsa.


Pada mangakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala akan mengurniakan kesihatan dan kegembiraan kepada Tuan Yang Terutama dan rakyat Republik Islam Iran akan terus memperolehi kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei

Sumber foto Radio Television Brunei


His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H/2019M.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama, adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Ketua Hakim Syari'e, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Pada malam pertama musabaqah berkenaan, DYTM berkenan mengurniakan sabda dan seterusnya menyempurnakan perasmian musabaqah berkenaan.

Terdahulu, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan pada tahun ini terdapat sedikit perubahan, yang mana pertandingan dimulakan di Peringkat Daerah dan Masjid, peserta yang memperolehi markah 80 peratus dan ke atas sahaja layak maju ke peringkat Separuh Akhir.

Yang Berhormat menyembahkan, hasilnya seramai 46 orang peserta yang layak bertanding di Peringkat Separuh Akhir dengan 10 orang peserta lagi ialah peserta-peserta yang menyertai peringkat akhir tahun lepas menjadikan jumlah para peserta musabaqah Peringkat Separuh Akhir yang diadakan pada 8 hingga 10 Januari 2019 di Dewan Muzakarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas seramai 56 orang, yang mana 10 orang telah berjaya memasuki Peringkat Akhir.

Sembah Yang Berhormat lagi, maka dengan seorang johan qari dan seorang johan qariah tahun lepas sebagai johan menunggu menjadikan peserta-peserta Peringkat Akhir seramai 12 orang.

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan, di antara peserta di Peringkat Akhir tahun ini pernah menyertai Kursus Qari Qariah Muda yang dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) yang mana kursus khas yang mula diadakan pada tahun 2015 itu didapati sangat membantu bagi peningkatan mutu bacaan Al-Quran di negara ini yang mana antara pesertanya ada yang telah mengharumkan negara dalam Musabaqah Membaca Al-Quran Belia-Belia Asia Tenggara pada tahun 2017.

Musabaqah kemudiannya dimulakan dengan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh dua orang peserta iaitu Awang Mohammad bin Ali dan Dayangku Ummi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki.

Majlis diserikan dengan persembahan Nasyid yang bertajuk 'Pelajari Al-Quran' oleh Kumpulan Nasyid Sautul Barakah, Gabungan Program Keugamaan Belia di bawah KHEU.

Musabaqah kemudian disambung semula dengan dua orang lagi peserta iaitu Haji Awang Muhd. Fikri bin Haji Awang Metussin dan Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab memperdengarkan bacaan mereka masing-masing.

Majlis pada malam itu diakhiri dengan bacaan Sayyidul Istighfar beramai-ramai yang dikepalai oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Tema Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun ini ialah 'Memperkasa Pembelajaran Al-Quran'.

Musabaqah tahun ini diisikan dengan pameran-pameran terdiri dari Pameran dan Jualan Produk Kraf Tangan Mualaf, Unit Pengupayaan Mualaf, Bahagian Pembangunan Mualaf, Pusat Da'wah Islamiah; Pameran Kaligrafi Islam daripada Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; Jualan Buku-Buku Terbitan daripada Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Penerangan, Jabatan Percetakan Kerajaan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, dan Jualan Kain Tenunan daripada Syarikat Little Ummi.

Pameran diadakan selama tiga hari musabaqah dijalankan dengan tujuan bagi memeriahkan lagi suasana musabaqah, di samping mendedahkan kepada orang ramai tentang kesenian kaligrafi Islam serta memberikan peluang kepada warga mualaf memperkenalkan produk kraf tangan mereka.

Musabaqah disambung pada esok malam dengan memperdengarkan lagi lapan orang peserta iaitu empat qari dan empat qariah.

Pengumuman keputusan bagi menentukan Johan Qari dan Qariah Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1440H/2019M akan diadakan pada Khamis malam Jumaat, 14 Februari 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima Keberangkatan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj yang berlangsung di Cheradi Laila Kenchana, Istana Nurul Iman.


Berangkat sama ke majlis tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat  Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abdul Rahman.


Turut berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Juga berangkat mengiringi Keberangkatan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Yang Mulia Tengku Amir Nasser Ibrahim; Yang Mulia Tengku Suraiya Afzan dan Yang Mulia Tengku Puteri Jihan Azizah 'Athiyatullah.


Majlis Keberangkatan Muhibah diteruskan dengan Majlis Santap Diraja yang diadakan di Baitul Rahmah.


Majlis Santap Diraja dimulakan dengan bacaan Doa Selamat oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia kemudian berkenan beramah mesra dan menerima junjung ziarah daripada kumpulan gulintangan.


Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia Ke-16 pada 31 Januari 2019 di Balairung Seri, Istana Negara di Kuala Lumpur.


Setentunya dengan Keberangkatan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berserta kerabat diraja ini akan terus menghubungkan silaturahim dan persaudaraan serta kerjasama erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj berangkat tiba  bagi memulakan Keberangkatan Muhibah selama dua hari ke negara ini.


Berangkat ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri  Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen.


Sebelum berangkat meninggalkan lapangan terbang, Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat melintasi Perbarisan Kawalan Kehormatan Statik yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Jabatan Perdana Menteri  telah mengadakan Sesi Muzakarah Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama Ahli-ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bagi Tahun 2019 yang berlangsung di Bilik Mesyuarat West Wing, Bangunan JPM, di sini.


Hadir semasa Sesi Muzakarah tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A Mohammad.


Manakala seramai 12 orang daripada rombongan Ahli-ahli Yang Berhormat MMN menghadiri Sesi Muzakarah tersebut, diketuai oleh Ahli MMN, Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis.


Sesi Muzakarah didahului dengan sesi bergambar ramai diikuti dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat.


Dalam ucapan alu-aluan Yang Berhormat Menteri di JPM Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti antara lain menjelaskan bahawa saranan yang diberikan hendaklah ditanai sebaik-baiknya, demi mendukung konsep 'syura' atau amalan bermesyuarat yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam.


Perkara tersebut jelas Yang Berhormat Menteri telah berkali-kali dinyatakan di dalam Al-Quran demi mewujudkan kesepakatan pemikiran yang sekaligus akan menjuruskan semua pihak ke arah kesatuan perbuatan / pekerjaan.


"Oleh yang demikian, seperti yang peramba/kaola/saya nyatakan di dalam Ucapan Penangguhan peramba/kaola/saya di persidangan MMN tahun lepas, interaksi dan soal jawab secara dua hala atau 'two-way communication' sebagaimana lazimnya proses 'syura' iaitu melalui perundingan, percambahan fikiran, pertukaran maklumat dan pertukaran pelbagai idea dari setiap sudut adalah perlu kita laksanakan agar keputusan yang kita persetujui bersama benar-benar matang, tepat dan terarah dan yang paling penting, keputusan yang dicapai tersebut akan mendapat reda Allah Subhanahu Wata'ala," ujar Yang Berhormat Menteri.


Sementara itu dalam ucapan balas Ahli MMN, Yang Berhormat Awang Naim selaku Ketua Rombongan Ahli-ahli Yang Berhormat MMN pula menjelaskan bahawa, Ahli-ahli MMN berharap supaya dalam Perkhidmatan Awam tidak ada yang menyalahgunakan kuasa, bagi kepentingan dirinya atau ahli keluarganya.


Apa yang rakyat dan penduduk negara ini mahukan ujar Yang Berhormat Awang Naim supaya warga Perkhidmatan Awam berkhidmat dengan jujur dan amanah serta ikhlas dalam memberikan perkhidmatan kerana kuasa yang diamanahkan perlulah digunakan dengan sebaik mungkin bagi mendapatkan keberkatan dengan mengambilkira supaya undang-undang dan peraturan-peraturan serta dasar-dasar dilaksanakan dengan teliti dan teratur dan tidak ada pilih kasih dan kezaliman dalam Perkhidmatan Awam.


Sesi Muzakarah diikuti dengan penerangan ringkas daripada Setiausaha-Setiausaha Tetap di JPM dan disusuli dengan sesi dialog di antara Ahli-ahli Yang Berhormat MMN dan pihak JPM.


Juga hadir semasa sesi muzakarah ini ialah Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei; Juruaudit Agung; Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-Pengarah serta pegawai-pegawai kanan di JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam secara berasingan.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Negara Qatar, Tuan Yang Terutama Awang Mohamed Bahrin bin Dato Paduka Haji Abu Bakar dan Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Jakarta, Republik Indonesia, Puan Yang Terutama Dayang Hajah Kasmalati binti Dato Seri Laila Jasa Haji Mohamad Kassim.


TYT Awang Mohamed Bahrin sebelum ini berkhidmat sebagai Pemangku Pengarah Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Manakala, PYT Dayang Hajah Kasmalati sebelum ini berkhidmat sebagai Pemangku Pengarah Pentadbiran di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik tersebut telah menerima Surat-Surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019.


Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.


DYTM mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Kuwait ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Salah Mubarak Musleh Al-Mutairi. TYT Salah Mubarak Musleh Al-Mutairi sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Negara Kuwait yang tidak menetap ke Republik Paraguay.


Kemudian, DYTM  berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong.  PYT Yu Hong sebelum ini berkhidmat sebagai Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Republik Demokratik Persekutuan Nepal.


Seterusnya DYTM berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kingdom of Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Wanthanee Viputwongsakul. PYT Wanthanee Viputwongsakul sebelum ini bertugas sebagai Minister di Kedutaan Diraja Thai di Hanoi, Republik Sosialis Viet Nam.


Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam tersebut telah menyembahkan Surat-Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019.


Majlis-majlis Mengadap tersebut telah berlangsung di Qashr Al-Meezan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFot
Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Negara Qatar, Tuan Yang Terutama Awang Mohamed Bahrin bin Dato Paduka Haji Abu Bakar; dan Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Jakarta, Republik Indonesia, Puan Yang Terutama Dayang Hajah Kasmalati binti Dato Seri Laila Jasa Haji Mohamad Kassim.


Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Kuwait ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Salah Mubarak Musleh Al-Mutairi; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong; dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kingdom of Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Wanthanee Viputwongsakul.


Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.


Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Negara Qatar, TYT Awang Mohamed Bahrin bin Dato Paduka Haji Abu Bakar sebelum ini berkhidmat sebagai Pemangku Pengarah Pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke ASEAN, PYT Dayang Hajah Kasmalati binti Dato Seri Laila Jasa Haji Mohamad Kassim sebelum ini telah berkhidmat sebagai Pemangku Pengarah Pentadbiran di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Kuwait ke Negara Brunei Darussalam, TYT Salah Mubarak Musleh Al-Mutairi.


TYT sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Negara Kuwait yang tidak menetap ke Republik Paraguay.


Kemudian, Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, PYT Yu Hong.


PYT sebelum ini berkhidmat sebagai Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Republik Demokratik Persekutuan Nepal.


Seterusnya Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kingdom of Thailand ke Negara Brunei Darussalam, PYT Wanthanee Viputwongsakul.


PYT sebelum ini bertugas sebagai Minister di Kedutaan Diraja Thai di Hanoi, Republik Sosialis Viet Nam.


Juga hadir di majlis-majlis mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; dan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dato Paduka Awang Haji Mohd Nor bin Haji Jeludin.


Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) petang ini berkenan menerima mengadap Naib Ketua Turus Pertahanan United Kingdom, Jeneral Sir Gordon Messenger, KCB, DSO, OBE, ADC.


Menyertai bersama Jeneral Sir Gordon Messenger ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay dan Penasihat Pertahanan British ke Negara Brunei Darussalam, Kolonel Mike Page.


Turut hadir ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Jeneral Sir Gordon Messenger berada di Negara Brunei Darussalam pada 29 Januari hingga 1 Februari 2019 dalam rangka lawatan ke rantau ini selepas menyertai IISS Fullerton Forum: The Shangri-La Dialogue Sherpa Meeting yang diadakan di Republik Singapura.


Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom mempunyai hubungan pertahanan yang sangat baik dan sudah lama terjalin, yang mana merangkumi pelbagai interaksi termasuk pertukaran lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksesais ketenteraan, latihan, dan kursus. Interaksi tersebut telah meningkatkan interoperabiliti dan juga memperkuat hubungan persahabatan kedua-dua angkatan tentera. Pada 10 September 2018, Kapal Perang British HMS ALBION telah menjalankan Latihan Setiakawan III bersama ABDB. Latihan telah melibatkan anggota-anggota Tentera Darat Diraja Brunei dan aset-aset Tentera Laut Diraja Brunei dan Tentera Udara Diraja Brunei.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negeri Pahang Darul Makmur bersempena dengan pengisytiharan baginda menjadi Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Yang Ke-16.


Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di atas pengisytiharan baginda menjadi Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Yang Ke-16.


Kebawah DYMM bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala di atas hubungan silaturahim dan persaudaraan serta kerjasama erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.


Baginda seterusnya yakin di bawah kepimpinan Kebawah DYMM Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, hubungan akrab dan ukhuwah di antara kedua-dua buah negara akan terus menjadi pemangkin kepada usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan yang berterusan.


Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, baginda berserta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj serta kerabat diraja sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dilanjutkan usia dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala jua.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) pagi tadi berkenan menerima mengadap Naib Ketua Turus Pertahanan United Kingdom, Jeneral Sir Gordon Messenger, KCB, DSO, OBE, ADC.


Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezan.


Menyertai bersama Jeneral Gordon Messenger ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay dan Penasihat Pertahanan British ke Negara Brunei Darussalam, Kolonel Mike Page.


Turut hadir ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.


Hubungan Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom merangkumi pelbagai interaksi termasuk pertukaran lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, latihan dan kursus. Kunjungan Jeneral Sir Gordon Messenger menandakan komitmen dalam memperkukuhkan lagi hubungan dan kerjasama di antara Negara Brunei Darussalam dan United Kingdom.


Jeneral Sir Gordon Messenger berada di Negara Brunei Darussalam pada 29 Januari 2019 hingga 1 Februari 2019.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Kerajaan bertanggungjawab dalam memelihara lima prinsip 'maqasid syar'iah', iaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan.

Pengarah Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakhbar menekankan keselamatan negara mestilah dipelihara dari berlakunya jenayah rentas sempadan, seperti penyeludupan yang memerlukan tuntutan 'maqasid syar'iah'.

Semasa menyampaikan tazkirah di Masjid Omar 'Ali Saifuddien sejurus selesai Sembahyang Subuh di sini, Dr. Haji Noralizam menjelaskan isu penyeludupan di sempadan negara dilihat bukan sekadar isu pembaziran barangan bersubsidi semata-mata, namun sebaliknya melibatkan isu keselamatan negara.

Aktiviti penyeludupan itu tambahnya, boleh menyumbang kepada berlakunya peningkatan jenayah di dalam negara apabila barang-barang yang diseludup masuk ke negara bukan sekadar produk kegunaan masyarakat tempatan, akan tetapi bahan terlarang seperti dadah serta senjata api.

Tazkirahnya bertajuk 'Isu Penyeludupan dan Peranan Orang Awam Dalam Sama-sama Menjaga Keselamatan Negara' seterusnya menegaskan rakyat dan penduduk juga bertanggungjawab untuk membantu kerajaan dalam sama-sama memelihara keselamatan negara dari segala perkara atau jenayah yang boleh menjejaskan dan merosakkan keamanan, keharmonian serta keselamatan negara bagi memenuhi tuntutan 'maqasid syar'iah'.

'Maqasid syar'iah' tambahnya, bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak segala keburukan dan kerosakan.

Hadir mengimarahkan bersama para jemaah pada majlis keugamaan ini ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Juga hadir, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Timbalan-Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Ahmaddin bin Abdul Rahman dan Yang Mulia Dr. Awang Haji Abd. Manaf bin Haji Metussin; Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof; Setiausaha Tetap (Pelaburan) Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam) di JPM, Awang Haji Roslan bin Haji Taja'ah dan Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan) KHEU, Awang Haji Mohd. Serudin bin Haji Timbang.

Program 'Masjidku Ma'mur, Negara Berkat' di Masjid Omar 'Ali Saifuddien minggu ini dikendalikan bersama KHEU dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan disokong oleh JPM.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam secara berasingan.

DYTM mula-mula berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara iaitu Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Konfederasi Swiss, Puan Yang Terutama Dayang Hajah Masurai binti Haji Masri; Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat yang baru dilantik iaitu Puan Yang Terutama Dayang Hajah Noor Qamar binti Haji Sulaiman; Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom, Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Rooslina Weti binti Pengiran Haji Kamaluddin dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor-Leste yang baru dilantik Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Mohd. Ja'afar.

PYT Dayang Hajah Masurai binti Haji Masri sebelum ini telah berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh sementara PYT Dayang Hajah Noor Qamar binti Haji Sulaiman sebelum ini berkhidmat sebagai Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Manakala PYT Pengiran Hajah Rooslina Weti binti Pengiran Haji Kamaluddin sebelum ini berkhidmat sebagai Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan TYT Awang Haji Adnan bin Haji Mohd. Ja'afar pula pernah berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.

Ketua-ketua Perwakilan Negara yang baharu dilantik tersebut telah menerima Surat-surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Selasa lalu, 15 Januari 2018.

Pada majlis yang berlangsung di Qashr Al-Meezaan di sini, DYTM seterusnya berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke negara ini.

DYTM mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Jassim Ali Abdullah Al Obaidli yang sebelum ini berkhidmat sebagai Duta di Ibu Pejabat Kementerian Hal Ehwal Luar, Negara Qatar diikuti oleh Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara ini, Tuan Yang Terutama Ajaneesh Kumar. TYT sebelum ini berkhidmat sebagai Deputy Director General di Indian Council of World Affairs (ICWA) di New Delhi.

Seterusnya DYTM berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini, Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhanna yang sebelum ini bertugas sebagai Director of the Undersecretary Office for Protocol Affairs.

Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke negara ini telah menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga pada 15 Januari lalu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) telah berkenan menerima mengadap Menteri Pertahanan Malaysia, Yang Berhormat Tuan Haji Mohamad bin Sabu di Istana Nurul Iman.

Hadir pada Majlis Menerima Mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud dan Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Rafedah binti Abd. Aziz.

Negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah menikmati sejarah kerjasama pertahanan yang panjang menerusi perjanjian pertahanan, pertukaran profesional di semua peringkat, kepada latihan dan eksesais merentasi Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara.

Kedua-dua negara juga bekerjasama dalam beberapa platform pelbagai hala, seperti Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) dan ADMM-Plus, serta melalui operasi pengaman antarabangsa, iaitu Pasukan Pemantauan Antarabangsa (IMT) di Mindanao dan Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan (UNIFIL).

Menteri Pertahanan Malaysia berada di Negara Brunei Darussalam bagi lawatan pengenalan rasmi.

Lawatan sepanjang tiga hari yang bermula pada 22 hingga 24 Januari 2019 bertujuan untuk meneruskan usaha pengukuhan kerjasama pertahanan di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Upacara Sovereign's Parade bagi 57 Pegawai Kadet Pengambilan Ke-17 berlangsung dengan penuh tradisi ketenteraan di Padang Kawad Akademi Pertahanan (AP) Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) di Kampung Tanah Jambu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei berkenan berangkat ke upacara tersebut. 

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya memeriksa Pasukan Perbarisan di bawah perintah Pegawai Perbarisan, 1085 Kapten Abdul Qahhar bin Haji Abdul Mulok, yang kemudian disusuli dengan perbarisan berjalan lalu.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan mengurniakan titah, dan kemudian disusuli dengan pengurniaan Sword of Honour dan anugerah-anugerah bagi Pegawai Kadet Terbaik di setiap jurusan bagi Pengambilan Ke-17 Sekolah Pegawai Kadet AP ABDB.
 
Mendahului pengurniaan anugerah ialah Anugerah Pedang Kehormatan kepada 52525 Pegawai Kadet Muhammad Hidayatullah Sunazul Fikar bin Suip, berkelulusan Special Degree Hafaz Al-Quran dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Ijazah Sarjana Muda dalam Takhassus Al-Quran dan Al-Qiraat dari Ma'ahad Qiraat Al-Azhar. 

Anugerah Pedang Kehormatan merupakan anugerah penghormatan tertinggi kepada Pegawai Kadet yang dikurniakan oleh baginda dan merupakan simbol kecemerlangan terbaik secara keseluruhan bagi Pegawai Kadet yang mempunyai pencapaian tertinggi di dalam latihan asas ketenteraan, akademik dan fizikal dalam semua aspek.

Baginda seterusnya berkenan mengurniakan Anugerah Terbaik Akademik kepada 52528 Pegawai Kadet Mohammad Syafi'ie bin Othman, Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB), berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Geoscience dari Universiti Brunei Darussalam.

Beliau menerima anugerah tersebut berdasarkan kepada keputusan keseluruhan akademik yang progresif di sepanjang latihan kursus diadakan.

Seterusnya, Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera dikurniakan kepada 52527 Pegawai Kadet Muhammad Hamizan bin Haji Zaini, TLDB, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan kepujian dalam Material Science dan Kejuruteraan, Imperial College London, United Kingdom.

Beliau merupakan penerima Biasiswa ABDB pada tahun 2014, dan pengurniaan anugerah ini adalah berdasarkan kejayaan beliau mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran Kemahiran Tentera.

Manakala penerima Anugerah Terbaik Ketahanan Latihan Jasmani ialah 17956 Pegawai Kadet (U) Mohd. Zulhaffiz Zarriq bin Ranee, berkelulusan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Komputer dan Sistem dari Laksamana College of Business, Negara Brunei Darussalam.

Anugerah ini merupakan pengiktirafan berdasarkan pencapaian cemerlang Pegawai Kadet dalam latihan jasmani. 

Seramai 57 orang Pegawai Kadet (40 lelaki dan 17 wanita) telah ditauliahkan hari ini, yang mana 34 orang Pegawai Kadet ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Darat Diraja Brunei, 10 orang Pegawai Kadet ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Laut Diraja Brunei dan 13 orang Pegawai Kadet ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Udara Diraja Brunei. 

Penauliahan ini juga termasuk seorang penerima Biasiswa Pemerintah Tertinggi ABDB dan seorang penerima Biasiswa ABDB.

Upacara diteruskan dengan tiga kali laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' daripada pasukan perbarisan diikuti dengan bacaan doa oleh Ketua Jabatan Agama ABDB (JA'MAAT), Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, TLDB. 

Setelah itu, upacara diteruskan dengan Majlis Junjung Ziarah dari Pegawai-pegawai Kadet yang baru ditauliahkan berserta keluarga yang berlangsung di Dewan Istiadat, AP ABDB. 

Pada majlis tersebut, baginda juga berkenan menerima pesambah bertemakan "Syu'lah Atawjih" yang membawa maksud 'Penyuluh Panduan'.

Pesambah berupa obor melambangkan sumber inspirasi Pegawai Kadet Pengambilan Ke-17 untuk mencapai tahap prestasi yang cemerlang dalam melakukan apa jua pekerjaan dengan ihsan. 

Lapan sudut obor melambangkan lapan nilai Sekolah Pegawai Kadet (untuk membentuk dan mendidik Pegawai Kadet menjadi pegawai yang sentiasa berkhidmat kepada negara), warna emas pada tangkai obor melambangkan nilai kesetiaan kepada raja, dan tiga gelung (Gelung Setia; Gelung Takwa; Gelung Keberanian) memanifestasikan pasukan Pegawai Kadet Ke-17 menegakkan falsafah Melayu Islam Beraja.

Sementara, tiga warna nyalaan obor melambangkan sinergi tiga unit dalam ABDB (Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara). Manakala, nyalaan api melambangkan semangat juang Pegawai-pegawai Kadet dalam mengharungi peralihan daripada insan biasa kepada pejuang Negara Brunei Darussalam. 

Baginda juga berkenan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan Buku Perjalanan Pegawai Kadet yang baru ditauliahkan.

Buku Perjalanan tersebut antara lain menerangkan segala latihan-latihan dan pengalaman-pengalaman para Pegawai Kadet di sepanjang mereka menjalani latihan. 

Baginda juga berkenan menerima junjung ziarah daripada jurulatih-jurulatih dan pegawai-pegawai Sekolah Pegawai Kadet termasuk beberapa pegawai tentera dari negara-negara sahabat. 

Sesi berjunjung ziarah termasuk dua orang Pegawai Kadet "Professionally Qualified Officer" bagi Pengambilan Ke-17 yang telah menamatkan latihan pada 13 Mei dan 5 Ogos, sebelum baginda dijunjung bagi sesi bergambar ramai.

Upacara Sovereign's Parade adalah kemuncak latihan ketenteraan intensif yang berprestij bagi Sekolah Pegawai Kadet ABDB dalam melengkapkan pegawai yang baru ditauliahkan dengan ilmu pengetahuan, kepercayaan, disiplin, profesionalisme dan kemahiran kepimpinan.

Kursus Pegawai Kadet Pengambilan Ke-17 selama 52 minggu ini telah bermula pada 26 Januari 2018 yang melibatkan pelbagai latihan dan aktiviti ketenteraan khusus untuk meningkatkan kualiti kepimpinan, perwatakan dan intelek sepertimana yang dikehendaki bagi setiap pegawai ABDB.

AP ABDB yang terletak di Kampung Tanah Jambu dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada  Khamis, 28 April 2016, yang bermatlamat utama sebagai satu 'centre of excellence' yang cemerlang dan dikenali. 

Melalui latihan dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam suasana yang lebih kondusif dan moden itu, AP ABDB berharap dapat melahirkan pemimpin-pemimpin tentera yang berwibawa dan berkaliber tinggi serta mampu untuk menanai tanggungjawab yang besar dan siap sedia untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang lebih mencabar pada masa akan datang yang menepati misi dan tujuan Akademi Pertahanan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.


Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Konfederasi Swiss, Puan Yang Terutama Dayang Hajah Masurai binti Haji Masri; Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat, Puan Yang Terutama Dayang Hajah Noor Qamar binti Haji Sulaiman; Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom, Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Rooslina Weti binti Pengiran Haji Kamaluddin dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor-Leste, Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Mohd. Ja'afar.


Baginda seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Jassim Ali Abdullah Al Obaidli; Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Ajaneesh Kumar; dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Emad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhanna.


Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.


Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Konfederasi Swiss, PYT Dayang Hajah Masurai binti Haji Masri sebelum ini telah berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh.


Manakala, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat, PYT Dayang Hajah Noor Qamar binti Haji Sulaiman, sebelum ini berkhidmat sebagai Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.


Sementara itu, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom, PYT Pengiran Hajah Rooslina Weti binti Pengiran Haji Kamaluddin sebelum ini berkhidmat sebagai Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom.


Manakala, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor-Leste, TYT Awang Haji Adnan bin Haji Mohd. Ja'afar, sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.


Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke Negara Brunei Darussalam, TYT Jassim Ali Abdullah Al Obaidli. TYT yang sebelum ini berkhidmat sebagai Duta di Ibu Pejabat Kementerian Hal Ehwal Luar, Negara Qatar.


Kemudian, Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke Negara Brunei Darussalam, TYT Ajaneesh Kumar. TYT sebelum ini berkhidmat sebagai Deputy Director General di Indian Council of World Affairs (ICWA) di New Delhi.


Seterusnya Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, TYT Emad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhanna. TYT sebelum ini bertugas sebagai Director of the Undersecretary Office for Protocol Affairs.


Juga hadir di majlis-majlis mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, petang tadi meneruskan lagi Lawatan Kerja ke Jabatan Penerangan dan seterusnya meninjau dengan lebih dekat lagi perkembangan jabatan berkenaan.


Kehadiran Yang Berhormat Menteri dialu-alukan oleh Pemangku Pengarah Penerangan, Awang Mawardi bin Haji Mohammad dan Pemangku Timbalan Pengarah Penerangan, Dayang Hajah Noorashidah binti Haji Aliomar.


Sejurus itu, Yang Berhormat Menteri di JPM dipelawa ke Bilik Persidangan, Aras II, Bangunan Tambahan Jabatan Penerangan bagi mendengar taklimat ringkas mengenai peranan dan fungsi Jabatan Penerangan yang disampaikan oleh Pemangku Pengarah Penerangan dan seterusnya sesi soal jawab.


Terdahulu, Pemangku Pengarah Penerangan dalam ucapan alu-aluannya menjelaskan mengenai peranan jabatan berkenaan sebagai lidah dan telinga kerajaan dalam menyampaikan maklumat dan berita mengenai dasar, aktiviti dan program kerajaan serta mendengarkan isu-isu terkini dan memahami agenda media massa.


Di samping itu, beliau turut mengongsikan mengenai beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh Jabatan Penerangan di sepanjang 66 tahun penubuhannya sejajar dengan misi jabatan untuk memelihara dan mencemerlangkan imej raja, negara dan kerajaan sebagai salah satu agensi peneraju dalam penyebaran maklumat yang cepat, tepat dan berwibawa.


"Untuk memastikan yang perkhidmatan Jabatan Penerangan terus 'current' atau terkini, media baharu seperti Aplikasi Mudah Alih Jabatan Penerangan 'InfoDeptBN', media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter juga digunakan sepenuhnya dalam penyebaran maklumat yang lebih berkesan dan dapat menjangkau kepada masyarakat dengan lebih jauh lagi," ujarnya.


Pada lawatan kerja kali ini, Yang Berhormat Menteri juga berpeluang mengadakan lawatan ke bahagian-bahagian dan unit-unit yang ada di Bangunan Tambahan dan Bangunan Asal Jabatan Penerangan, yang mana kemudiannya Yang Berhormat Menteri melancarkan 'Pusat Rujukan Penerangan' terletak di Aras II, Bangunan Asal Jabatan Penerangan dan seterusnya mendengarkan penerangan ringkas mengenai pusat berkenaan.


Jabatan Penerangan kini menerbitkan 26 tajuk penerbitan dalam bahasa Melayu dan 34 tajuk dalam bahasa Inggeris, yang mana penerbitan juga turut dimuatnaik ke laman sesawang jabatan bagi memudahkan orang ramai membaca dan membuat rujukan.


Juga hadir sama ialah Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap di JPM serta pegawai-pegawai kanan di JPM dan di Jabatan Penerangan.


Dengan adanya lawatan seumpama ini, ianya dihasratkan untuk memberikan peluang kepada para pegawai di Jabatan Penerangan untuk berinteraksi serta bertukar-tukar fikiran dengan Yang Berhormat Menteri khususnya mengenai pembangunan, perkembangan dan kesejahteraan warga kerja Jabatan Penerangan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan persembahan 'Celebration of Dance featuring Tchaikovsky's The Nutcracker' anjuran Studio Elevé, berlangsung di Surambi Suluh, Tarindak D' Seni.


Berangkat sama anakanda-anakanda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman.


Acara tersebut mempersembahkan tarian balet bergenre neo / klasik, kontemporari dan hip-hop yang dibawakan oleh lebih 80 pelajar Studio Elevé berusia antara tiga hingga 16 tahun.


Antara yang berkenan menyertai ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah dalam persembahan tarian 'Greatest Showman Mix - Hip Hop Group C' dan Spanish Dance bagi Gred 2.


Terdahulu, acara turut menyaksikan penganugerahan sijil-sijil dan pin dalam peperiksaan Royal Academy of Dance (RAD) bagi pelajar-pelajar Pra-rendah (Pre-primary), Rendah (Primary), Gred 1, Gred 3, Gred 4, Intermediate Foundation dan Intermediate.


Turut menerima ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah yang berjaya meraih sijil Merit dan pin Perak bagi Gred 1.


Studio Elevé merupakan sebuah akademi tarian dan kecergasan (Dance / Fitness Academy) yang baru beroperasi pada bulan Julai 2018, diasaskan oleh Pengarah Urusan yang juga selaku guru tarian, Samuel Milan.


Ia beroperasi sebagai akademi tarian untuk kanak-kanak tiga tahun dan ke atas, dan sebagai pusat kecergasan bagi golongan dewasa.


Berdaftar di bawah Sekolah Ballet Royal Academy of Dance (RAD), Studio Elevé menjalankan kelas balet (Pra-Rendah hingga Solo Seal Level) menurut Sylabus RAD dan dibimbing oleh tenaga pengajar yang diiktiraf.


Sementara itu, The Royal Academy of Dance (RAD) Society adalah salah satu organisasi pendidikan dan latihan tarian terbesar dan paling berpengaruh di dunia dengan lebih daripada 13,000 ahli di 79 buah negara.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Apa pun yang dilakukan oleh umat Islam di dunia ini perlulah ditanamkan niat untuk mencari reda Allah kerana tanpa reda Allah segalanya akan menjadi sia-sia.


Perkara tersebut dikongsikan oleh Imam Surau Ibu Pejabat Polis Gadong, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB), A/Sgt 6472 Mohamad Yusri bin Haji Abu Bakar semasa menyampaikan tazkirah bertajuk 'Mencari Redha Allah' bagi Program Masjidku Makmur Negara Berkat yang berlangsung di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.


"Jika seseorang itu mencari reda Allah dalam segala urusan yang dilakukannya, nescaya Allah akan memberkatinya dan melancarkan urusannya dalam pelbagai cara," tambahnya.


Pentazkirah turut menyatakan bahawa orang yang mempunyai ilmu dan mengongsikan ilmu yang dimilikinya adalah merupakan antara orang-orang yang mendapat reda Allah.


"Manakala bagi seorang anak, untuk mencari reda Allah, mereka perlu terlebih dahulu mendapatkan reda ibu bapa. Maka apabila ibu bapa reda, Allah akan reda dan apa pun yang dilakukan oleh anak tersebut akan berjalan dengan lancar," jelasnya.


Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof; Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam) JPM, Awang Haji Roslan bin Haji Taja'ah dan Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan), KHEU, Awang Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang.


Program Masjidku Makmur Negara Berkat pada minggu ini dikendalikan oleh KHEU bersama PPDB.


Ia merupakan satu program mingguan dan ajakan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah pada awal waktu di masjid.


Program ini juga turut memberikan peluang kepada para pengunjung bersempena acara Bandarku Ceria, memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui partisipasi menunaikan tuntutan sembahyang fardu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang dan kegiatan keagamaan yang telah diaturkan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Seramai 161 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya hari ini menerima sijil persaraan bagi menghargai jasa dan bakti dalam perkhidmatan mereka.


Hadir menyampaikan sijil dan penghargaan di Dewan Bankuet, Bangunan JPM di sini ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.


Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam) di JPM, Awang Haji Roslan bin Haji Taja'ah selaku Pengerusi Majlis dalam ucapan penghargaannya antara lain menyatakan, para pesara boleh dianggap sebagai bekas pegawai kerajaan yang setentunya mempunyai cukup pengalaman dan pengetahuan di sepanjang perkhidmatan, umpamanya dalam bidang kepimpinan dan juga mempunyai kepakaran tertentu yang boleh dipraktikkan di mana-mana situasi yang menghendakinya.


Jelasnya, mungkin ada di antaranya yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin akar umbi, melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan dan ada di antaranya juga menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.


''Tidak syak lagi keperluan dan kepentingan dalam memimpin masih lagi relevan dan diperlukan secara berterusan walaupun selepas bersara.


Justeru itu para pesara juga boleh mengongsikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kepakaran tertentu itu kepada generasi baharu, supaya apa jua hasrat kitani dalam menghasilkan pemimpin yang berwibawa, berkeupayaan, berkemahiran dan berkualiti dapat dicapai secara langsung atau tidak langsung dan sekali gus akan dapat mendukung hasrat kerajaan untuk mencapai Wawasan 2035,'' tegasnya.


Seperti yang kita sama-sama maklumi, tambahnya, persaraan merupakan salah satu fasa dalam kitani menjalani dan menempuhi di alam pekerjaan. Khususnya di Perkhidmatan Awam, sebahagiannya telah menjalani dan menempuhinya alam pekerjaan hampir 30 tahun lamanya dan sebahagiannya lebih daripada itu.


Katanya, apabila melangkah kepada kehidupan persaraan, berbagai perasaan akan timbul, mungkin ada yang berasa terharu kerana sudah banyak kenangan-kenangan yang telah terpahat dan yang tidak dapat dilupakan di sepanjang perkhidmatan, apatah lagi bersama pegawai dan kakitangan sepejabat yang sama-sama berjuang.


''Pada masa yang sama, timbul juga perasaan gembira kerana inilah rezeki dikurniakan dalam bentuk masa yang boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti meluangkan waktu bersama keluarga yang tercinta, melibatkan diri di dalam aktiviti kemasyarakatan, sosial, keugamaan, kesukanan dan sebagainya,'' ujarnya lagi.


Acara tahunan berkenaan adalah sebagai tanda penghormatan dan mengenang jasa bakti yang telah dicurahkan selama ini oleh pegawai-pegawai yang bersara, setelah bertahun-tahun bertungkus lumus mengerah tenaga, keringat dan buah fikiran serta menempuh berbagai cabaran dalam sama-sama menyumbang ke arah peningkatan produktiviti organisasi masing-masing semasa bergelar sebagai pegawai dan kakitangan kerajaan, sekali gus ke arah menyumbang bakti kepada ugama, bangsa dan negara.


Turut hadir, Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A. Mohammad, Juruaudit Agung, Setiausaha-setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, ketua-ketua jabatan, serta para pegawai dan kakitangan di JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea, Puan Yang Terutama Kang Kyung-wha.


Majlis Mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.


Hadir bersama Puan Yang Terutama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yoon Hyun-bong dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Politik di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Korea, Tuan Yang Terutama Yoon Soon-gu.


Juga hadir, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II (Kedua), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dayang Emaleen binti Abdul Rahman Teo.


Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea telah dijalin pada 1 Jun 1984. Sejak itu, kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pembangunan infrastruktur, pertukaran di kalangan masyarakat dan pelancongan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pelantikan Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii selaku Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam dengan tarikh lantikan berkuatkuasa 28 Rabiulawal 1440H bersamaan dengan 6 Disember 2018M.


Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam yang baru dilantik akan disertai oleh enam pegawai-pegawai kanan selaku ahli-ahli Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam:


(i) Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Pengiran Haji Kamalrudzaman bin Pengiran Haji Mohd. Ishak (pelantikan baharu);


(ii) Setiausaha Tetap (Prestasi dan Korporat) di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Pengiran Hajah Zety Sufina binti Pengiran Dato Paduka Haji Sani selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Tawaran Negara (pelantikan baharu);


(iii) Setiausaha Tetap (Ekonomi) di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Dr. Dayang Hajah May Fa'ezah binti Haji Ahmad Ariffin (pelantikan baharu);


(iv)  Penolong Peguamcara Negara di Pejabat Peguam Negara, Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohd. Taib (pelantikan baharu);


(v) Ketua Bahagian FDI Action and Support Center (FAST), Awang Mohammad Harris bin Brigadier Jeneral (B) Dato Paduka Haji Ibrahim dan


(vi) Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Global) di Universiti Brunei Darussalam, Dr. Joyce Teo Siew Yean.


Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam telah ditubuhkan pada 1 Ogos 2017 sebagai sebuah badan bebas yang dimandatkan untuk mempromosi persaingan perniagaan di Negara Brunei Darussalam melalui penguatkuasaan Perintah Persaingan 2015, ke arah meningkatkan kecekapan pasaran dan kesejahteraan pengguna di negara ini.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei
His Majesty News
1 - 30Next