Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

Bagi keselesaan dan kemudahan pembelajaran yang autentik, Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) mengadakan Majlis Pelancaran Rasmi Loji Mini bertempat di IBTE Kampus Jefri Bolkiah, Kuala Belait, di sini.

Hadir selaku tetamu kehormat merasmikan ialah Setiausaha Tetap (Tenaga Manusia dan SHENA), Jabatan Perdana Menteri (JPM), Awang Haji Kamaludin bin Haji Bungsu.

Beliau dalam ucapannya antara lain menjelaskan, projek tersebut bermula pada bulan Jun 2015 lalu di bawah Rangka Kerja Kecekapan Industri Tenaga (EICF) yang diadakan dengan kerjasama di antara IBTE, Jabatan Tenaga dan Perindustrian, JPM (EIDPMO) dengan syarikat-syarikat pembekal serta perkhidmatan dalam industri minyak dan gas. 

Menurutnya, EICF yang pertama kali dilancarkan pada bulan Julai 2013 itu dengan tujuan untuk membantu mengurangkan bahkan menghapuskan masalah ketidakpadanan kemahiran dengan penjajaran kursus mengikut keperluan industri.

"Loji Mini tersebut adalah untuk menjadikan pelajar lebih kompeten dan boleh bekerja dengan majikan dalam Industri Tenaga, ini juga selaras dengan Wawasan Negara 2035," tambah beliau lagi.

Majlis juga diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para penaja yang disempurnakan oleh tetamu kehormat dan kemudian diikuti dengan lawatan ke Loji Mini IBTE.

Turut hadir ialah Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap dari Kementerian Pendidikan dan EIDPMO; Ketua Pegawai Eksekutif IBTE, Dr. Chin Wei Keh; Pegawai-pegawai Kanan dari Kementerian Pendidikan dan EIDPMO serta wakil dari syarikat pengendali serta perkhidmatan dalam industri minyak dan gas. Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christian Ramage.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat-Surat Watikah Pelantikan kepada Duta-Duta Besar Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.


Pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat-Surat Watikah Pelantikan kepada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Pengiran Haji Mustapa bin Pengiran Haji Aliuddin; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emiriah Arab Bersatu, Tuan Yang Terutama Haji Harun bin Haji Junid; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kuwait, Tuan Yang Terutama Haji Ahmad bin Haji Jumat dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turki, Tuan Yang Terutama Mohd Shafiee bin Haji Kassim.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Caterina Ventura dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christian Ramage.

Selepas Majlis Mengurniakan Surat-Surat Watikah Pelantikan dan Menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan, Kebawah DYMM kemudian berkenan menerima mengadap Duta-Duta Besar Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.

Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Arab Mesir, TYT Pengiran Haji Mustapa bin Pengiran Haji Aliuddin sebelum ini telah berkhidmat sebagai Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kuwait.

Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emiriah Arab Bersatu, TYT Haji Harun bin Haji Junid sebelum ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kuwait, TYT Haji Ahmad bin Haji Jumat sebelum ini bertugas sebagai Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Protokol dan Hal Ehwal Konsular di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.

Manakala Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turki, TYT Mohd Shafiee bin Haji Kassim sebelum ini berkhidmat sebagai Pemangku Pengarah Jabatan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-Ketua Perwakilan yang baharu ke Negara Brunei Darussalam.

Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam, PYT Caterina Ventura, pernah berkhidmat sebagai Penasihat Kanan kepada Partnerships for Development Innovation Branch Global Affairs Canada.

Manakala Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam, TYT Christian Ramage, pernah bertugas sebagai Ketua Keselamatan Diplomatik di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Perancis.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Luar Negeri Kingdom of Thailand, Tuan Yang Terutama Don Pramudwinai yang mengadakan lawatan rasmi ke negara ini selama dua  hari.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Menteri Luar Negeri Kingdom of Thailand telah berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Kingdom of Thailand serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Menteri Luar Negeri Kingdom of Thailand pada Majlis Mengadap itu ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kingdom of Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Biravij Suwanpradhes.

Juga hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

SUNGAI AKAR, Jumaat, 12 Januari. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat menyaksikan malam pembukaan Produksi Pementasan Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB).

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dijunjung oleh Pengerusi Lembaga ISB, Awang Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Isa dan Pengetua ISB, Dr. Steven Paul Geraghty.

Berangkat sama ialah paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Produksi Pementasan tahunan bertemakan 'ISB Will Rock You' yang diadaptasi dari Teater Muzikal We Will Rock You, versi Sir Ben Elton itu turut disertai paduka anakanda Kebawah DYMM, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Selesai sesi pertama pementasan tersebut, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap dan seterusnya menyaksikan sesi kedua pementasan berkenaan.

Sebaik saja acara tamat, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berkenan menerima junjung ziarah daripada para peserta pementasan dan seterusnya berkenan menerima pesambah daripada ISB.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berkenan bergambar ramai bersama para peserta dan ahli jawatankuasa yang terlibat dalam pementasan berkenaan.

Pementasan tersebut berfungsi sebagai platform untuk para pelajar mempamerkan bakat dan kreativiti mereka.

Muzikal tersebut menceritakan tentang kehidupan pada masa depan di mana semua orang akan hidup dengan pemikiran yang sama, menggunakan fikiran yang sama dan melalui kehidupan dalam keadaan tanpa memikirkan dan mendengar 'gaga-music' yang dikuasai oleh sebuah syarikat bernama Globalsoft.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Seramai 619 pelatih dari kohort pertama lulus mengikuti pelbagai program di Pusat Pembangunan Kapasiti (PPK) pada bulan Disember 2017.

PPK kohort pertama dijalankan dalam dua kumpulan, iaitu Kumpulan 'A' terdiri daripada 308 pelatih yang melapor bekerja pada 2 Januari 2018 lalu, sementara 311 pelatih dari Kumpulan 'B' pula melapor hari ini.

Kedua-dua kumpulan pelatih berkenaan akan mula bekerja di bawah projek Hengyi di Pulau Muara Besar (PMB) dengan usaha sama syarikat-syarikat tempatan.

Hadir bersama pada pelepasan para pelatih di Feri Terminal Serasa ialah Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud.

Objektif PPK adalah untuk mengurangkan kadar pengangguran di negara ini dan membina negara dengan tenaga kerja yang cekap, di samping menambah kemahiran pencari kerja tempatan berdasarkan program latihan yang ditawarkan dengan keperluan industri selama tempoh dua hingga enam bulan.

Standard kurikulum adalah 20 peratus teori dan 80 peratus lagi latihan praktikal yang disampaikan oleh tenaga pengajar industri berpengalaman dari organisasi latihan berdaftar (RTOs).

Program yang ditawarkan semasa kohort pertama, yang bermula dari bulan September hingga awal Disember 2017 lalu ialah mason atau tukang plester, tukang kayu, perencah (scaffolder), pekerja keluli, penanda / pelekap penanda, pelukis blaster, pemandu kenderaan berat dan penebat.

Selain mempelajari asas-asas dalam bidang kesihatan, keselamatan dan alam sekitar (HSE) para pelatih juga diberikan pendedahan dalam ceramah motivasi serta keusahawanan oleh pakar-pakar dalam Melayu Islam Beraja (MIB) juga mata pelajaran agama.

PPK akan menawarkan lebih banyak kursus lagi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja industri lain pada masa akan datang dan program baharu yang ditawarkan seperti mekanikal 'fitter', mekanik elektrik dan instrumen pada Januari 2018 ini selain program lain seperti pengendali kilang penapisan; pengeluaran dan jahit.

Pengambilan kedua PPK bermula pada 8 Januari dengan jumlah 852 pelatih mendaftar dan penambahbaikan berterusan terus dimasukkan dalam pengambilan kedua ini berdasarkan pembelajaran dan maklum balas dari pengambilan pertama.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan pegawai-pegawai kanan, iaitu Konsultan Gred 1 (Perubatan), Kementerian Kesihatan, Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abd. Latif menjadi Timbalan Setiausaha Tetap (Profesional), Kementerian Kesihatan dan Pemangku Jurukira Agung, Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan, Awang Maswadi bin Haji Mohsin menjadi Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Pengurusan), Kementerian Kesihatan.


Tarikh pelantikan pegawai-pegawai tersebut berkuatkuasa mulai Sabtu, 19 Rabiulakhir 1439 bersamaan 6 Januari 2018.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Htin Kyaw dan Konsular Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Kesatuan Myanmar, Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi dan kerajaan serta juga rakyat Myanmar bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar Yang Ke-70 Tahun.


Dalam titah perutusan kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan yang Terutama U Htin Kyaw, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan, dalam Negara Brunei Darussalam dan Republik Kesatuan Myanmar meraikan Ulang Tahun Ke-25 penubuhan hubungan diplomatiknya, baginda berharap dapat meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang bernilai yang telah dinikmati selama ini sebagai rakan dua hala dan serantau terutamanya dalam ASEAN.


Sementara itu, dalam titah perutusan kepada Konsular Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Kesatuan Myanmar, Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, baginda menzahirkan dalam sama-sama memperingati Ulang Tahun Ke-25 penubuhan hubungan diplomatik di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Kesatuan Myanmar, baginda merakamkan penghargaan yang amat mendalam di atas persahabatan yang wujud di antara rakyat dan kerjasama yang berkembang di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Kesatuan Myanmar.


Baginda seterusnya merakamkan penghargaan di atas sumbangan peribadi Puan Yang Terutama dalam mengukuhkan rangkaian kerjasama dua hala dan serantau. Baginda juga percaya dengan lawatan Puan Yang Terutama ke Negara Brunei Darussalam dalam bulan Oktober yang lepas, setentunya akan mengukuhkan lagi hubungan bernilai dan sekian lama di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Kesatuan Myanmar.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan yang Terutama U Htin Kyaw dan Konsular Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Kesatuan Myanmar, Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Negara Brunei Darussalam akan terus memupuk dan mengeratkan hubungan serta kerjasama dengan negara-negara sahabat, di samping menghulurkan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada pihak-pihak yang memerlukan, selaras dengan kemampuan kita.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyuarakan perkara tersebut dalam Titah Perutusan baginda sempena Menyambut Awal Tahun Baharu Masihi 2018.


Dalam hal itu, baginda merasa bangga atas inisiatif dan sambutan orang ramai yang telah menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Rohingya dan kepada mereka yang memerlukan.


Baru-baru ini, titah baginda, Brunei Darussalam adalah antara 57 buah negara anggota OIC telah menyuarakan sokongan penyelesaian bagi sebuah negara Palestin yang merdeka dengan Baitulmaqdis Timur menjadi ibu negaranya.


"Beta juga menegaskan dalam Sidang Kemuncak Luar Biasa OIC di Istanbul itu tentang pentingnya perpaduan umat Islam pada masa ini berbanding sebelumnya," titah baginda.


Pendirian kita, titah baginda, adalah tegas untuk melihat dunia ini dipenuhi dengan keadilan, tanpa siapapun merasa teraniaya oleh sebarang bentuk penindasan dan pencerohohan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Dari tahun ke tahun, kita adalah semakin hampir kepada tempoh sasaran bagi Wawasan 2035.


Tempoh itu semakin ia menghampiri kita, maka semakin besarlah tanggungjawab untuk kita mempastikan bahawa, langkah kita tidaklah ke mana-mana, melainkan hanya terarah kepada sasaran sahaja, sehingga tercapainya matlamat "Brunei Maju".


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam mendukung "Brunei Maju", negara memerlukan kerjasama erat di antara pihak kerajaan, swasta dan rakyat seumumnya.


Demikian antara petikan Titah Perutusan Kebawah DYMM Sempena Awal Tahun Baharu Masihi 2018.


Baginda seterusnya bertitah, dengan kerjasama itulah akan menjadikan iklim perniagaan dan perusahaan bertambah mudah dan sekali gus akan menjadikan negara juga lebih menarik di mata pelabur-pelabur asing.


"Jika suasana begini mampu dikekalkan, maka itulah satu kelebihan bagi Brunei, di mana Brunei perlu memilikinya.


Di bidang pendidikan, negara adalah berhak untuk berbangga dengan kejayaan Universiti Teknologi Brunei meraih 4 bintang pada penilaian keseluruhan QS, dan juga dengan beroperasinya Pusat Kepimpinan dan pembelajaran Sepanjang hayat, Universiti Islam Sultan Sharif Ali," titah Baginda.


Di tambah lagi dengan pembukaan Pusat Global UBD-FPT di Republik Sosialis Viet Nam baru-baru ini, Kebawah DYMM percaya ini semua adalah bukti kecemerlangan jua.


Di bidang sosio-ekonomi, titah baginda, kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan bagi membantu perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana, untuk melangkah lebih jauh, sehingga ke pasaran antarabangsa. Ini termasuk penubuhan Bank Usahawan yang akan memulakan operasinya pada awal tahun 2018.


Sempena Tahun Baharu Masihi 2018, Kebawah DYMM juga merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peringkat warga perkhidmatan awam termasuk mereka yang berkhidmat di sektor swasta, serta pasukan-pasukan keselamatan, di atas usaha gigih mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing di sepanjang tahun 2017.


Sebelum mengakhiri titah, Kebawah DYMM bersama keluarga turut merakamkan ucapan Selamat Tahun Baharu Masihi 2018 kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk mereka yang berada di luar negara dan berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Akihito, Emperor Jepun dan kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Shinzo Abe, serta kerajaan dan rakyat Jepun sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Akihito yang Ke-84 Tahun.


Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Akihito, Emperor Jepun itu, baginda sangat menghargai hubungan yang akrab di antara Negara Brunei Darussalam dengan Jepun yang selama ini telah mendatangkan faedah kepada kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing, dan seterusnya berharap akan dapat terus mengukuhkan persahabatan dan kerjasama yang penting ini di tahun-tahun mendatang.


Sementara itu, dalam titah perutusan yang sama kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Shinzo Abe, baginda menzahirkan kegembiraan dapat berjumpa lagi dengan Tuan Yang Terutama di Da Nang dan Manila pada bulan lepas dalam mana telah memberikan kesempatan yang baik dalam membincangkan perkembangan usaha bersama di peringkat dua hala dan serantau. Baginda seterusnya berharap akan dapat bekerja dengan TYT di tahun-tahun mendatang demi memperkukuhkan lagi persahabatan yang mesra dan kerjasama yang penting di antara Negara Brunei Darussalam dengan Jepun.


Baginda mengakhiri titah-titah perutusan baginda itu dengan menyampaikan salam muhibah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Akihito dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Empress Michiko dan semoga baginda berdua sentiasa berada di dalam kesihatan dan kegembiraan yang berpanjangan, dan begitu juga kepada Perdana Menteri Jepun, TYT Shinzo Abe dan rakyat Jepun bergembira bersempena perayaan tersebut.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Infofoto

His Majesty News
  

Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya hari ini mengadakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Tahun 1439 Hijrah / 2017 Masihi, bertempat di Dewan Bankuet, Bangunan JPM, di sini.


Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Pemangku Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Awang Haji Muhd. Azrul Alim bin Haji Zaini dan diteruskan dengan sesi ceramah ‘Rahsia kejayaan para sahabat Nabi dalam didikan Rasulullah sebagai pemimpin adil’ yang disampaikan oleh penceramah dari Pusat Da’wah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Drs. Andas Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah.


Beliau menjelaskan, nikmat besar adalah nikmat iman dan Islam tetapi nikmat yang paling besar adalah Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana tanpa Baginda tidak mungkin kita beriman dan menjadi orang Islam.


Dalam ceramahnya juga menyentuh mengenai Sunnah Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu diamalkan dalam kehidupan harian kita.


Majlis kemudian diteruskan dengan persembahan Dikir Maulud daripada pegawai-pegawai dan kakitangan di JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.


Turut hadir, Pemangku Menteri Tenaga (Energy) dan Perindustrian di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Jamain bin Haji Julaihi; Setiausaha-Setiausaha Tetap; Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap; Ketua-Ketua Jabatan; pegawai-pegawai serta kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.


Majlis tersebut dikendalikan oleh Bahagian IT dan E-Kerajaan di JPM bersama Jabatan Perkhidmatan Awam dan Radio Televisyen Brunei.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Infofoto

Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, petang ini berkenan berangkat ke Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk Negara Brunei Darussalam (NBD) yang berada di United Kingdom (UK) dan Eire.


Majlis tersebut berlangsung di Hotel Hilton on Park Lane, London, di sini.


Mengiringi keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke majlis tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jefriah.


Keberangkatan tiba Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri di hotel tersebut dijunjung oleh Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom, Tuan Yang Terutama Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Datin; Yang Di-Pertua dan Naib Yang Di-Pertua Persatuan Penuntut-Penuntut NBD di UK dan Eire, Awang Muhammad Hasif bin Awang Nordin dan Dayang Siti Nuramirah binti Haji Sabli.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung berangkat ke Willington Ballroom bagi Majlis Santap Minum Petang.


Baginda berdua kemudiannya dijunjung bagi menandatangani Lembaran Kenangan sebelum sesi bergambar bersama para pegawai kanan Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di London serta Yang Di-Pertua dan Naib Yang Di-Pertua Persatuan Penuntut-Penuntut NBD di UK dan Eire.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga seterusnya dijunjung bagi bergambar bersama Penerima Anugerah Biasiswa 'The Chancellor’s Scholar' Universiti Brunei Darussalam Sesi 2017 / 2018.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudiannya dijunjung beredar ke Grand Ballroom bagi Majlis Bersama Rakyat.


Majlis dimulakan dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam daripada Persatuan Penuntut-Penuntut Brunei University of Portsmouth diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Awangku Liyaqat Zhahierul Haq bin Pengiran Haji Zulkarnain dari University of Leeds manakala inti sarinya dibacakan oleh Awang Norsaidi bin Serail dari University of Southampton.


Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Majlis diikuti dengan sembah alu-aluan oleh Yang Di-Pertua Persatuan Penuntut-Penuntut NBD di UK dan Eire, bagi pihak seluruh pelajar yang antara lainnya menyembahkan, sembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Di majlis tersebut, baginda berkenan mengurniakan titah.


Majlis seterusnya diikuti dengan tayangan video bertajuk “Generasi Cemerlang dan Berwawasan”.


Kebawah DYMM kemudian dijunjung bagi mengurniakan Anugerah Biasiswa 'The Chancellor’s Scholar' Universiti Brunei Darussalam Sesi 2017 / 2018 kepada Dayang Hanisah binti Haji Awang Sharif (Ph.d Clinical Medicine Research, Imperial College London) dan Dayang Najeehah binti Haji Abdul Hamid (MPhil Sociology - Modern Society and Global Transformations, Newham College, University of Cambridge).


Di majlis tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan menerima pesambah daripada Yang Di-Pertua Persatuan Penuntut-Penuntut NBD di UK dan Eire, sementara Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima pesambah daripada Naib Yang Di-Pertua Persatuan Penuntut-penuntut NBD di UK dan Eire.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berangkat bercemar duli bersama lebih daripada 1,700 rakyat dan penduduk NBD yang sedang berada di UK dan Eire, terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan dan yang sedang di dalam percutian.


Majlis diserikan dengan persembahan nasyid daripada Persatuan Ugama Penuntut-Penuntut Brunei (BruROSA).Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Infofoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Kewangan Islam Universiti-universiti ASEAN Ke-5 (5th AICIF).


Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Royal Berkshire, Royal Brunei and Polo Country Club dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman.


Turut menjunjung keberangkatan tersebut ialah Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Dr. Awang Haji Norarfan bin Haji Zainal dan Pengarah Urusan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), Awang Yusof bin Haji Abd. Rahman.


Sejurus keberangkatan, bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Majlis UNISSA dalam sembah alu-aluannya menjelaskan, kerjasama dengan institusi-institusi perbankan Islam dan profesional yang terkenal di dunia adalah menjadi keutamaan bagi kewangan Islam di rantau ini juga di seluruh dunia.


Justeru itu, Yang Berhormat berharap persidangan tersebut akan memperkukuhkan lagi hubungan di antara universiti ASEAN yang menawarkan program perbankan dan kewangan Islam.


DYTM kemudiannya berkenan mengurniakan sabda dan seterusnya berkenan menyempurnakan perasmian 5th AICIF.


Selepas itu, DYTM berkenan menerima pesambah berupa sebuah Crystal Flora Vase yang dikelilingi dengan logo tujuh buah universiti selaku penganjur bersama 5th AICIF.


Analoginya juga meliputi idea serta pandangan ulama dan cendekiawan kewangan Islam serantau dikumpul dalam satu platform (AICIF) untuk diadun bersama bagi membentuk model Hub Kewangan Islam yang unggul selari dengan aspirasi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Pada majlis tersebut, DYTM mendengarkan pembentangan Kertas Perdana bertajuk 'Issues, Challenges, and Future Prospect of Islamic Banking and Finance' juga merupakan tema persidangan tahun ini yang disembahkan oleh Profesor International Institute of Islamic Banking and Finance, Profesor Dr. Engku Rabiah Adawiyah binti Engku Ali dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).


Dalam pembentangan itu, Profesor Dr. Engku Rabiah Adawiyah menyembahkan beberapa langkah strategik yang perlu dibuat untuk memacu industri yang lebih berkesan.


Antara cadangannya termasuklah nilai yang baik dan berdaya saing melalui keuntungan yang lebih baik dan mapan, kemasukan kewangan dalam ekonomi sebenar.


Sebelum berangkat meninggalkan Dewan Royal Berkshire, DYTM berkenan bergambar ramai bersama Ahli Jawatankuasa Pandu the 5th AICIF dan pembentang jemputan, seterusnya menandatangani Lembaran Kenangan.


5th AICIF merupakan satu persidangan antarabangsa tahunan yang dianjurkan bersama dengan enam buah universiti negara ASEAN secara bergilir-gilir.


Tahun ini, UNISSA melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam merupakan penganjur utama setelah persidangan ini mula dilancarkan pada tahun 2013 oleh UIAM dan diikuti oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta pada tahun 2014.


Pada tahun 2015 pula persidangan tersebut diadakan di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang dan dianjurkan semula pada tahun berikutnya 2016 oleh UIAM.


Objektif persidangan tersebut adalah untuk membincangkan dan menilai perkembangan terkini mengenai perbankan dan kewangan Islam, di samping memberikan saranan kepada pihak perbankan dan kewangan Islam yang mempunyai kepentingan (tenaga akademik, pengamal dan penggubal dasar) untuk hala tuju masa depan perbankan dan kewangan Islam.


Ia juga untuk mengukuhkan lagi hubungan di antara universiti negara ASEAN yang menawarkan program perbankan dan kewangan Islam dengan cara penganjuran bersama persidangan yang bertaraf antarabangsa.


Seminar tersebut berlangsung selama dua hari bermula 13 hingga 14 Disember di Parkview Hotel, Jerudong.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Infofoto

Senior Minister News
  

Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan Majlis Ceramah Khas Sempena Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun 1439 Hijrah / 2017 Masihi bertempat di Dewan Teater, bangunan kementerian berkenaan.


Hadir selaku tetamu kehormat majlis, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.


Turut hadir, Timbalan Menteri Kewangan (Fiskal), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hisham bin Haji Mohd. Hanifah, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan dan Bahagian, pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya.


Majlis diisikan dengan Dikir Maulud yang dibawakan oleh pasukan Dikir Kementerian Kewangan dan diserikan dengan Ceramah Khas 'Rasulullah Qudwah Sepanjang Zaman', yang disampaikan oleh Pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas, Unit Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan, Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafor.


Dalam ceramahnya antara lain menyentuh mengenai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.


Beliau menjelaskan, sunnah-sunnah Rasulullah itu sebenarnya ada banyak yang antaranya diaplikasikan di negara-negara lain, apatah lagi di negara yang bukan Islam contohnya kebersihan serta kesihatan.


Ada dua sunnah Rasulullah yang disentuh dalam ceramahnya iaitu 'Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang' dan 'Setiap penyakit itu bermula daripada perut'.


Juga disentuh dalam ceramah tersebut mengenai keadilan dalam diri sendiri terhadap pemakanan dan kesihatan yang berfokus kepada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.


Majlis yang dianjurkan oleh Tabung Amanah Pekerja (TAP) ini merupakan salah satu aktiviti tahunan kelolaan Kementerian Kewangan yang bertujuan untuk memperingati dan menyemarakkan Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

Other News
  

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Pejabat Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan bahawasanya :


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan amat sukacita telah mengurniakan nama kepada cucunda baginda, iaitu anakanda kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman, dengan nama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Faathimah Az-Zahraa' Raihaanul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat baginda seterusnya dengan sukacita mengurniakan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat semasa meluaran tersebut dan juga kepada semua yang menyembahkan perutusan tahniah dan ucap selamat berikutan dengan meluaran cucunda baginda itu pada hari Jumaat, 12 Rabiulawal 1439 bersamaan 1 Disember 2017, jam 3.54 petang.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Raja Thailand dan juga kepada Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha (Ret.), sempena Hari Kebangsaan Thailand.


Di dalam titah perutusan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Raja Thailand, Kebawah Duli Yang Mulia menzahirkan bahawa Thailand adalah teman rapat dan penting bagi Negara Brunei Darussalam dan baginda amat menghargai rangkaian kerjasama yang dinikamti oleh kedua-dua buah negara terutama dalam bidang perdagangan dan hubungan di antara rakyat masing-masing.


Baginda seterusnya percaya di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Raja Thailand, hubungan dua hala tersebut akan terus berkembang dan diperkukuhkan pada masa-masa akan datang.


Sementara itu, dalam perutusan baginda kepada Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Kebawah DYMM merakamkan penghargaan di atas persahabatan yang sekian lama terjalin di antara kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.


Baginda percaya Negara Brunei Darussaalam dan Thailand akan terus membina hubungan yang penting ini, dan seterusnya berharap berpeluang untuk mengukuhkan jalinan kerjasama berkenaan di peringkat dua hala dan antarabangsa.


Pada mengakhiri titah-titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM menyampaikan salam muhibah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun dan kerabat diraja serta kepada Perdana Menteri Thailand, Tuan Yang Terutama General Prayut Chan-o-cha (Ret.) dan rakyat Thailand semoga berbahagia pada menyambut perayaan tersebut.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Mengangkat Sumpah bagi Menteri Kesihatan yang baharu diadakan di Istana Nurul Iman.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).


Majlis dimulakan dengan pembacaan Surat Perintah Lantikan oleh Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar.


Majlis ini adalah bagi Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md. Isham bin Jaafar, yang pelantikannya sebagai Menteri Kesihatan berkuat kuasa mulai 1 Disember 2017.


Seterusnya diikuti dengan Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md. Isham mengangkat sumpah ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Sebelum pelantikan ini, Yang Berhormat Dato Paduka Dr. Haji Md. Isham memegang jawatan Pengarah Eksekutif, Pengarah Perubatan dan Ahli Lembaga Pengarah Jerudong Park Medical Centre, Jerudong.


Juga hadir pada majlis berkenaan, Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri di JPM dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng; Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar; Timbalan Menteri Kewangan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Setiausaha Tetap di JPM, Dato Paduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Awang Azman Latip bin Haji Abd Aziz dan Dayangku Siti Nurhizriah binti Pengiran Nikman muncul juara keseluruhan Gross Terbaik Lelaki dan Perempuan pada Perlawanan Golf Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Berangkat mengurniakan hadiah-hadiah kepada para pemenang ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berlangsung di Royal Berkshire, Jerudong Polo and Country Club, di sini.


Bagi Kategori Lelaki Gross, tempat kedua dimenangi oleh Awang Qawim Aslimon manakala tempat ketiga disandang oleh Haji Abdul Aziz bin Haji Md. Kassim.


Sementara itu, dalam Kategori Lelaki Divisyen 'A' (handicap 0-12) dijuarai oleh Awang Haji Rahmad Japar dengan pukulan 67 nett manakala bagi Kategori Lelaki Divisyen 'B' (Handicap 13-18) dimenangi oleh Awang Haji Md Hanafi bin Pehin Penyurat Haji Ahmad dengan pukulan 64 nett dan Awang Azahari bin Osman pula menjuarai Kategori Lelaki Divisyen 'C' (Handicap 19 - 24) dengan pukulan 66 nett.


Bagi Kategori VIP dan Penaja pula, juara disandang oleh Awang Md. Fadillah bin Haji Abd. Aziz dengan meraih pukulan 69 nett sementara dalam Kategori Senior Lelaki dimenangi oleh Awang Haji Andinan bin Haji Mohd Daud dengan pukulan 68 nett.


Pengiran Datin Hajah Ummi Kalthum binti Pengiran Haji Tuah pula meraih tempat pertama bagi Kategori Perempuan Nett dengan pukulan 74 nett.


Sejurus pengurniaan hadiah, DYTM seterusnya berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Dato Paduka Awang Lim Beng Thai, selaku Penaung Jawatankuasa Penyelenggara Perlawanan Golf berserta Ahli-ahli Jawatankuasa Perlawanan Golf sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM juga berkenan bergambar ramai dan menerima junjung ziarah daripada ahli-ahli jawatankuasa dan para pemain yang menyertai perlawanan golf berkenaan.


Turut hadir pada majlis tersebut Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar serta Menteri-menteri Kabinet dan jemputan-jemputan khas.


Perlawanan golf yang telah diadakan pada 24 hingga 26 November itu menyaksikan penyertaan seramai lebih 200 orang pemain, terdiri daripada pemain tempatan dan juga dari negara jiran.


Juara Keseluruhan Gross Terbaik Lelaki, Awang Azman Latip bin Haji Abd. Aziz ketika ditemui, melahirkan rasa syukur dan gembira atas kemenangan tersebut di mana beliau juga pernah memenangi beberapa perlawanan lain sebelum ini.


Menurutnya, cuaca pada hari perlawanan tersebut sangat cerah dan tambahan lagi beliau juga sudah sering bermain golf di padang tersebut, justeru ia sangat membantu beliau dalam perlawanan berkenaan.


Awang Azman Latip yang sudah 20 tahun berkecimpung dalam permainan golf ini juga menjelaskan akan menyertai lagi mana-mana perlawanan golf yang dianjurkan pada masa akan datang.


Perasaan yang sama turut digambarkan oleh Dayangku Siti Nurhizriah binti Pengiran Nikman yang juga pernah memenangi perlawanan lain sebelum ini.


Beliau yang sudah bermain golf sejak berumur 12 tahun merupakan peserta termuda pada perlawanan tersebut di mana menurutnya, antara cabaran semasa perlawanan tersebut ialah keadaan cuaca yang panas terik.


Selepas ini jelasnya, beliau akan menyertai satu perlawanan golf di negara jiran, Malaysia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Tanggal 12 Rabiulawal setentunya satu tarikh bersejarah dalam kalendar Tahun Hijrah bagi umat Islam sejagat termasuk Negara Brunei Darussalam memartabatkan hari kelahiran Junjungan Besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikon Muslim yang memimpin ke arah kebahagiaan landasan yang sepatutnya dan yang betul.


Sudah menjadi kelaziman di negara ini, kedatangan hari kelahiran Baginda itu dan seterusnya menyemarakkan hari berkenaan dengan perarakan sambil pujian selawat dengan penuh keikhlasan demi mengharapkan ganjaran pahala dan bukti cinta kita dalam mengenang pengorbanan Baginda yang tidak terkira demi agama Islam dan umatnya.


Alhamdulillah dengan tampuk pemerintahan seorang raja di negara kita, acara keagamaan lagi berkebajikan ini tidak luput sejak dari dahulu lagi, dan ianya lebih bermakna apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai ribuan rakyat dan penduduk bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negara bagi Tahun 1439 Hijrah.


Berangkat  sama ke Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di ibu negara di sini ialah paduka-paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.


Juga berangkat, paduka-paduka adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.


Keberangkatan Kebawah DYMM dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1439 Hijrah, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan yang lain.


Sejurus keberangkatan Kebawah DYMM, acara dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned yang juga membacakan Doa Selamat.


Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan setinggi menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah DYMM ke majlis perhimpunan ini di mana di bawah pimpinan bijaksana baginda, perhimpunan dan perarakan Maulud semakin meriah sambil mengukuhkan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.


Keberangkatan bersama-sama rakyat dari 125 pasukan yang mewakili pelbagai kalangan juga jelas Yang Berhormat, merupakan sanjungan terhadap kepimpinan bijaksana baginda dalam hal ehwal keugamaan, di mana raja dan rakyat seperjalanan dalam satu landasan, iaitu memaju dan mengukuhkan syiar Islam sebagai ugama rasmi, menjadikannya amalan yang menyumbang kepada kehidupan bermasyarakat yang harmoni, berpemerintahan dan bernegara yang mantap bagi semua lapisan masyarakat dan penduduk.


''Dan ini adalah satu pembuktian bahawa kepimpinan beraja yang berkesan baik akan sentiasa mendapat taufik dan hidayah dengan negara dan rakyat mendapat  berkatnya.


Antara keberkatan yang dapat dinikmati ialah, kukuhnya hubungan mahabbah dan muafakah di antara raja dan rakyat sebagai ganjaran mematuhi ajaran-Nya,'' ujarnya.


Tidak syak lagi, tambah Yang Berhormat, bahawa hasil dari ketaatan kepada Allah dengan bertaqwa mematuhi perintah dan larangan-Nya, menjadikan kita di negara ini dirahmati oleh Allah dengan berbagai keberkatan yang membawa kita sekalian berkehidupan yang baik dan sempurna dengan aman dan sentosa.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat menerima junjung ziarah daripada ketua-ketua pasukan yang mengambil bahagian pada upacara Sambutan Maulud Nabi tahun ini.


Dikir Marhaban dipersembahkan oleh pasukan dikir dari Jabatan Perdana Menteri dan sejurus ke perenggan 'Ya Habibi', tembakan mariam 21 das mula dilepaskan.


Sebelum perarakan dimulakan, Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal mengepalai bacaan Selawat sebanyak tiga kali menandakan perarakan akan dimulakan.


Perarakan mengelilingi sebahagian ibu negara didahului oleh Kebawah DYMM berserta paduka-paduka anakanda dan adinda baginda diikuti oleh pembesar-pembesar negara.


Sebanyak 125 pasukan dengan keramaian 12,805 orang mengambil bahagian dalam perhimpunan, perarakan dan perbarisan pada tahun ini yang mempertandingkan empat kategori iaitu 30 pasukan bagi Kategori Sekolah Menengah / Arab / Institusi Pengajian Tinggi / Maktab / Swasta; 16 pasukan Kategori Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan; 26 pasukan bagi Kategori Persatuan-persatuan dan Sektor Swasta serta 29 pasukan bagi Kategori Kampung dan Masjid.


Tema Khas sambutan kali ini ialah 'Rasulullah Qudwah Pemimpin Adil'.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, dan kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, Emiriah Arab Bersatu dan kepada ahli kerabat diraja serta kerajaan dan rakyat Emiriah Arab Bersatu sempena menyambut Hari Kebangsaan Emiriah Arab Bersatu.

Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, baginda amat menghargai perhubungan dan persaudaraan yang akrab yang dinikmati oleh kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing dan seterusnya berharap dapat mengukuhkan persahabatan yang sangat bernilai ini demi memperkembangkan kerjasama yang sedia ada di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, dalam titah perutusan yang sama kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, Emiriah Arab Bersatu, baginda amat berpuas hati dengan persahabatan yang muhibah yang sekian lama dinikmati dan berharap akan terus dapat memperkukuhkan kerjasama tersebut di tahun-tahun mendatang.

Baginda mengakhiri titah-titah perutusan baginda itu dengan berdoa semoga Allah Subhanahu Wata'ala mengurniakan kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, Presiden Emiriah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, dan kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, Emiriah Arab Bersatu kesihatan dan kebahagiaan yang berterusan serta rakyat Emiriah Arab Bersatu terus menikmati kemajuan dan kemakmuran yang berpanjangan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Kerjasama dua hala di antara Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Brunei Darussalam dan Singapura yang berkembang hendaklah berterusan bagi meningkatkan keupayaan kedua-dua buah negara dalam bidang keselamatan dan keamanan.


Setiausaha Tetap KHEDN, Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof, selaku tetamu kehormat menekankan demikian pada Majlis Perasmian Program Pertukaran Latihan Bersama (Joint Training Exchange Programme) bagi Pegawai-pegawai Kanan Kali Ke-3 bertempat di Bangunan JPM, di sini.


Program tersebut jelasnya, merupakan satu langkah dalam mengukuhkan lagi hubungan kedua-dua buah negara, yang mana dapat memberi peluang mereka menubuhkan rangkaian, bertukar idea dan belajar di antara satu sama lain.


Justeru itu, beliau yakin program itu akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak dalam mengukuhkan keupayaan mereka menghadapi isu-isu baharu keselamatan dan keamanan.


Hadir sama, Setiausaha Tetap di JPM, Awang Mohd. Riza bin Dato Paduka Haji Mohd. Yunos dan Timbalan Setiausaha Tetap (Antarabangsa), KHEDN, Republik Singapura, T. Raja Kumar.


Seramai 20 pegawai kanan terdiri daripada 10 pegawai kanan KHEDN, Republik Singapura dan 10 pegawai kanan dari JPM serta KHEDN menyertai program berkenaan yang diadakan selama 12 hari bermula 27 November dan berakhir di Republik Singapura pada 8 Disember nanti.


Sepanjang program, para peserta akan membuat lawatan ke beberapa agensi di kedua-dua negara bagi memahami dengan lebih dekat peranan dan fungsi setiap jabatan, di samping berkongsi pengalaman serta amalan terbaik khususnya dalam menangani isu-isu keselamatan juga prosedur penyelarasan di tahap kebangsaan dan meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan.


Program yang diungkayahkan secara bersama oleh JPM, KHEDN, Negara Brunei Darussalam dan KHEDN, Republik Singapura merupakan salah satu usaha kerjasama kedua-dua buah negara dalam mengeratkan lagi kerjasama di antara para pegawai kanan yang terlibat.


Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap KHEDN, ketua-ketua jabatan serta para pegawai kanan di JPM dan KHEDN.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Perairan Sungai Brunei berhadapan Dermaga Diraja, di ibu negara sekali lagi menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara bagi menyaksikan acara Lumba Perahu Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Setentunya acara sukan air tradisi yang sudah sekian lama diteruskan ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu, bukan sahaja penggiat lumba perahu malah segenap lapisan rakyat dan penduduk negara ini.


Berangkat menyaksikan acara pada sesi pagi hari ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


Turut berangkat, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.


Keberangkatan DYTM dijunjung oleh Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof.


Sejurus keberangkatan, DYTM dijunjung oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, bagi melepaskan acara Lumba Perahu Tradisi Antara Kementerian-Kementerian 25 Pekayuh.


Setelah itu DYTM dijunjung kembali ke Pentas Diraja bagi menyaksikan Lumba Perahu Tradisi Terbuka 30 Pekayuh dan Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Terbuka 20 Pekayuh.


DYTM juga berkenan untuk mengurniakan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang perlumbaan lumba perahu bagi sesi pagi.


Acara lumba perahu ini diungkayahkan sempena Jubli Emas Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta di bawah Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim Sempena Kebawah DYMM Menaiki Takhta.


Acara tersebut merupakan salah satu acara bagi memeriahkan Sambutan Jubli Emas Baginda Menaiki Takhta.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Lumba Perahu yang menjadi kegemilangan masyarakat Brunei merupakan salah satu acara sukan yang sentiasa mendapat sambutan oleh segenap lapisan penduduk di negara ini.


Suasana Sungai Brunei hari ini dimeriahkan dengan Acara Lumba Perahu yang melibatkan penyertaan bukan sahaja dari pasukan-pasukan kebangsaan malah pasukan-pasukan jemputan dari negara jiran.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke acara tersebut yang berlangsung di Dermaga Diraja, di ibu negara, di sini.


Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan berserta kerabat diraja yang lain.


Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, selaku Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim.


Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menyertai Lumba Perahu Fiberglass Acara Khas 15 Pekayuh.


Setelah itu, Kebawah DYMM dijunjung kembali ke Pentas Diraja bagi menyaksikan Lumba Perahu Fiberglass Belia-Belia Bawah Umur 30 Tahun ke Bawah 20 Pekayuh dan Lumba Perahu Tradisi antara Institusi dan Pengajian Tinggi 15 Pekayuh.


Kebawah DYMM berkenan berangkat ke Kuala Lumapas di perairan Sungai Brunei dengan menaiki perahu khas bagi melepaskan Acara Lumba Perahu Tradisi Maraton 30 Pekayuh.


Acara tersebut merupakan Lumba Perahu yang terakhir sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta yang mana jarak perlumbaan adalah sepanjang 5 kilometer.


Kebawah DYMM berserta kerabat diraja kemudian berkenan menyaksikan pameran-pameran di pekarangan Dermaga Diraja.


Pameran tersebut merangkumi gambar-gambar dan potret-potret penglibatan baginda berserta kerabat diraja pada Acara Lumba Perahu Brunei Darussalam pada tahun-tahun lalu selain pameran dari pelajar-pelajar Politeknik Brunei dalam pengajian media digital dan sekolah ICT serta Pameran Jetski.


Pameran tersebut diungkayahkan oleh Jabatan Muzium-Muzium dengan kerjasama Jabatan Penerangan, Politeknik Brunei dan Persatuan Sukan Jet Brunei Darussalam (BJSA).


Baginda kemudiannya berkenan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan seterusnya berkenan berangkat beserta kerabat diraja bagi bergambar ramai sebelum ke Pentas Diraja bagi pengurniaan hadiah kepada pemenang-pemenang perlumbaan.


Bagi Lumba Perahu Fiberglass Acara Khas 15 Pekayuh, dimenangi oleh pasukan Kebawah DYMM diikuti dengan pasukan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, tempat kedua dan tempat ketiga ialah pasukan Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung.


Sementara bagi Acara Lumba Perahu Tradisi Maraton 30 Pekayuh pula dijuarai oleh pasukan Laksamana Sinapuan Sarawak.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi dan jemputan-jemputan khas.


Terdahulu, Acara Lumba Perahu yang diungkayahkan sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta di bawah Jawatankuasa Sektoral Keraian dan Acara-Acara Daerah Mukim turut dimeriahkan lagi dengan letupan gas berwarna-warni yang mewarnai perairan Sungai Brunei dan barisan lalu kapal-kapal dari pelbagai agensi kerajaan menandakan berakhirnya Acara Lumba Perahu berkenaan.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Prosecutor General of the Supreme People's Procuratorate Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Profesor Cao Jianming, yang sedang berada dalam lawatan kerja selama tiga hari bermula dari 24 hingga 26 November 2017.


Mengiringi Tuan Yang Terutama Profesor Cao Jianming ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yang Jian dan Director General of the International Cooperation Bureau of the Supreme People's Procuratorate of China, Mr. Guo Xiangwang.


Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Peguam Negara, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd. Salleh; Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Datin Dayang Hajah Elinda binti Haji CA Mohammad; Pemangku Peguamcara Negara, Awang Haji Abdullah Soefri bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Dato Seri Paduka Haji Awang Abidin dan Penolong Peguamcara Negara, Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohd. Taib.


Pada Majlis Mengadap tersebut, kedua belah pihak mengakui hubungan lama dan kerjasama erat undang-undang melalui mekanisme yang sedia ada termasuk China - ASEAN Prosecutor General Conference (CAPGC).


Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Regata Sarawak 2017 dan Majlis Santap Minum Petang yang berlangsung di Kuching, Sarawak.


Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Raghad Kurdi Taib; Ketua Menteri Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi (Dr.) Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg dan isteri, Yang Amat Berbahagia Datin Patinggi Dato Hajjah Juma'ani binti Tun Tuanku Haji Bujang.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Kuching Waterfront, Sarawak bagi menyertai perlumbaan perahu dan seterusnya menyaksikan perlumbaan-perlumbaan akhir perahu Regata Sarawak 2017.


Keberangkatan tiba di Dermaga Tebingan Sungai Kuching, Kebawah DYMM dijunjung oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Karim bin Rahman Hamzah, selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Regata Sarawak 2017.


Kebawah DYMM seterusnya berkenan menyertai Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Negeri Sarawak dan isteri dan Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak bagi sesi bergambar ramai.


Kebawah DYMM dijunjung menaiki Kapal Persiaran 'Sayang Sarawak' bagi menyusur hilir Sungai Sarawak.


Di atas kapal persiaran tersebut, baginda dijunjung untuk melepaskan tembakan bagi Upacara Pelepasan Lumba Perahu Regata Sarawak 2017.


Kebawah DYMM kemudiannya dijunjung beredar ke garisan permulaan untuk menyertai acara khas regata, Perlumbaan Perahu Kategori VIP.


Mengiringi Kebawah DYMM dalam menyertai Perlumbaan Perahu VIP tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof.


Selesai perlumbaan perahu tersebut, Kebawah DYMM seterusnya berangkat ke Pentas Utama bagi menyaksikan cabaran Brooke Swim dan acara Menangkap Itik dan kemudiannya acara kemuncak Regata Sarawak 2017, iaitu Perlumbaan Akhir Perahu 'Raja Sungai' bagi merebut piala kepunyaan TYT Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, yang mana pasukan 'Landas 11' dinobatkan menjadi juara dalam perlumbaan akhir tersebut.


Selepas itu, Kebawah DYMM dijunjung untuk menerima trofi kemenangan selepas pasukan Negara Brunei Darussalam memenangi Perlumbaan Perahu VIP.


Baginda seterusnya mengurniakan hadiah-hadiah kepada pasukan 'Landas 11', pemenang bagi Perlumbaan Akhir Perahu 'Raja Sungai' bagi Regata Sarawak 2017.


Baginda kemudiannya menerima pesambah daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak selaku Menteri yang Bertanggungjawab bagi Regata Sarawak 2017.


Sebelum berangkat meninggalkan Kuching Waterfront, Kebawah DYMM dijunjung bergambar ramai bersama para pekayuh dari Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM seterusnya berangkat ke Hotel Hilton Kuching bagi Majlis Santap Minum Petang yang dihoskan oleh Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, TYT Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud.


Juga hadir pada majlis-majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Menteri Sarawak III (Ketiga), Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan dan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II (Kedua), Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan, selaku Menteri Pengiring serta Menteri-menteri Negeri Sarawak.


Turut hadir ialah ialah Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Kuching, Sarawak, Pengiran Hajah Krtini binti Pengiran Haji Tahir.


Diadakan pada setiap tahun sejak 1872, Regata Sarawak pada hari ini menjadi kebanggaan tersendiri sebagai acara sukan air tertua di Negeri Sarawak.


Di samping itu, aktiviti-aktiviti seperti perlumbaan-perlumbaan perahu, pertunjukan kebudayaan, pameran makanan dan perdagangan juga diadakan semasa festival regata tersebut.


Selain itu, keberangkatan baginda ke Kuching ini juga mencerminkan hubungan yang kukuh dan harmoni di antara Negara Brunei Darussalam dan Negeri Sarawak khususnya dalam bidang sukan air.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Luar Negeri Malaysia, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Dato' Sri Anifah bin Haji Aman yang mengadakan Lawatan Kerja selama dua hari ke negara ini.


Pada Majlis Mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia berbincang mengenai isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa.


Menyertai Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Malaysia pada Majlis Mengadap tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Malaysia, Yang Berbahagia Dato' Seri Ramlan Ibrahim.


Juga hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang disembahkan oleh Pegawai-Pegawai ABDB Bersara sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.


Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jeneral ABDB.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Mohammad bin Haji Daud.


Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah  DYMM, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dijunjung dan berkenan bergambar ramai bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya berkenan menandatangani Lembaran Tanda Kenangan.


Keberangkatan masuk Kebawah DYMM, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan DYTM di Dewan Royal Berkshire diiringi oleh Kumpulan Serunai dari ABDB dan disusuli dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam.


Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri seterusnya menerima pesambah khas yang disembahkan oleh pegawai-pegawai bersara ABDB.


Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Mejar Jeneral (B) Pengiran Haji Ibnu Basit selaku Ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis dalam sembah alu-aluannya merafak sembah berbanyak-banyak menjunjung kasih di atas perkenan baginda serta kerabat diraja bercemar duli pada Majlis Santap tersebut.


Menurut YAM, seramai 654 pegawai yang berumur di antara 35 hingga ke 77 tahun telah pun bersara dari perkhidmatan yang mana daripada jumlah tersebut seramai 29 pegawai adalah pegawai askar wanita.


Di atas perkenan Kebawah DYMM, beberapa pegawai bersara jelasnya, telah dilantik menjadi Menteri Kabinet, ahli majlis mesyuarat negara, duta-duta dan pesuruhjaya tinggi serta penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung.


Kepercayaan baginda terhadap kebolehan mereka yang dilantik itu katanya, adalah satu penghormatan yang tinggi kepada mereka yang telah bersara.


"Patik penuh yakin bahawa rakan-rakan yang lainnya dapat memberikan perkhidmatan berterusan kepada negara ini terutama di bidang kemasyarakatan," ujarnya.


Dalam kesempatan itu, YAM juga mewakili para pegawai bersara ABDB serta isteri-isteri turut menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM Menaiki Takhta.


Ini tambahnya, adalah satu peristiwa negara yang penuh bersejarah dan sudah setentunya akan menjadi ristaan sepanjang zaman.


"Abis patik seterusnya memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM berserta ahli kerabat diraja dilanjutkan usia, dikurniakan kesihatan dan keafiatan serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wata'ala dan kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam," ujarnya.


Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah  DYMM, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada para pegawai ABDB yang bersara bersama isteri.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Rasmi Syarikat Western Foods and Packaging (WFP) Sendirian Berhad bertempat di Tapak Perindustrian Serasa, di sini.


Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke majlis tersebut dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah dan Timbalan Pengerusi Yildiz Holding, Ali Ulker.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Seri Setia Ustaz Awang Haji Abdul Hamid bin Bakal.


Terdahulu, Timbalan Pengerusi Yildiz Holding, Ali Ulker dalam sembah alu-aluannya menyembahkan, marjerin adalah produk yang banyak perkembangan hiliran, selain boleh menyokong banyak perniagaan dan perdagangan yang lain.


''Syarikat kami menyasarkan pasaran eksport yang akan membawa penjimatan penting logistik pada negara. Kilang ini dioperasikan 100 peratus oleh rakyat Brunei.


Pada masa ini, kami mempunyai seramai 75 pekerja tempatan dan tidak lama lagi akan meningkatkan penggunaan kapasiti sehingga mencecah 200 orang. Tidak hairan kepada kami, dengan sistem pendidikan yang baik di negara ini, para pekerja kami dapat belajar dengan cepat mengenai pemprosesan marjerin dalam program latihan yang dijalankan di kilang Marsa di Turki,'' terangnya.


Beliau turut menyembahkan setinggi menjunjung kasih di atas keberangkatan DYTM ke majlis berkenaan.


DYTM kemudiannya berkenan mengurniakan sabda perasmian kilang WFP dan seterusnya menandatangani plak peringatan sempena perasmian serta berkenan menerima pesambah.


Sejurus sebelum berangkat menyaksikan pameran-pameran WFP serta operasi-operasi kilang pembuatan marjerin.


WFP merupakan anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Marsa Yag Sanayi Ve Ticaret AS (Marsa), yang mana ini menandakan salah satu pencapaian negara dalam mempelbagaikan ekonomi serta memberikan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan.


Ia ditubuhkan pada tahun 2011 untuk memperkembangkan pengeksportan produk-produknya ke rantau Asia, Australia, New Zealand dan lain-lain.


Pada awal bulan ini, kilang WFP dengan kapasiti pengeluaran marjerin sebanyak 200 metrik tan sehari telah selesai dibina di Tapak Perindustrian Serasa seluas 1.9 hektar.


Produk-produk WFP disahkan halal oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) untuk memenuhi keperluan pengguna Muslim di seluruh dunia.


WFP juga mencari peluang hiliran untuk produk-produknya yang boleh digunakan sebagai ramuan pembuatan biskut, coklat, pastri dan ais krim, manakala produk sampingan kilangnya juga boleh digunakan sebagai makanan ayam dan pembuatan sabun serta detergen.


Ini merupakan penglibatan kali pertama Negara Brunei Darussalam dalam pengeksportan produk marjerin dan minyak makan.


Marsa ialah sebuah syarikat pembuatan minyak makan dan lemak yang terkemuka dari Republik Turki, yang mana pemegang saham tersebut di Syarikat Marsa dimiliki oleh salah satu konglomerat makanan terkemuka Republik Turki, Yildiz Holding bersama-sama dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerusi SDC, Kementerian Kewangan.


Marsa adalah antara perintis pengeluaran makanan di Turki sejak 1926 yang pada masa ini, telah mengeksport ke lebih daripada 65 buah negara, merangkumi lima benua.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan berangkat meninggalkan Republik Filipina setelah menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN Ke-31 dan Sidang-Sidang Kemuncak Berkaitan yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2017.

Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman baginda, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Setiausaha Kewangan selaku Wakil Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Sonny Dominguez dan Director-General for Operations of the ASEAN 2017 National Organizing Council (NOC), Ambassador Marciano A. Paynor Jr.

Juga hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, Puan Yang Terutama Hajah Johariah binti Haji Abdul Wahab dan pegawai-pegawai dari Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Filipina.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Narendra Modi yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Filipina, Manila.

Pada perjumpaan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik India berbincang mengenai isu-isu semasa serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa yang  menjadi kepentingan bersama termasuk kerjasama dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik India.

Menyertai rombongan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik India ialah Penasihat Keselamatan Kebangsaan Republik India, Tuan Yang Terutama Ajit Doval; Setiausaha Luar Negeri, Tuan Yang Terutama Dr. S. Jaishankar; Setiausaha (Timur); Kementerian Hal Ehwal Luar, Puan Yang Terutama Preeti Saran dan Duta Besar Republik India ke ASEAN, Tuan Yang Terutama Suresh K. Reddy.

Hadir sama semasa perjumpaan dua hala tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Behormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
1 - 30Next