Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Other News
  

hm_121121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, malam ini, berkenan menyertai para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) bagi Mesyuarat Ketua-ketua Ekonomi APEC (AELM) Ke-28 secara maya, dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman. 

Mesyuarat APEC yang telah dipengerusikan oleh Perdana Menteri New Zealand, Puan Yang Terutama The Right Honourable Jacinda Ardern selaku Pengerusi APEC bagi Tahun 2021 ini, antara lainnya memberikan tumpuan kepada pemulihan daripada COVID-19 untuk membangun kemakmuran rakyat dan generasi masa hadapan.

Pada Mesyuarat ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan, bahawa ekonomi global masih lemah dan banyak lagi yang perlu dilaksanakan bagi pemulihan yang lebih mampan.

Mengambil maklum, bahawa APEC telah sepakat dengan visi yang sama, pada tahun lalu untuk dicapai menjelang 2040, Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan Pelan Tindakan Aotearoa, yang akan memandu usaha-usaha APEC di masa hadapan. Dalam hal ini, baginda telah mengongsikan tiga perkara.

Pertama, titah baginda, APEC perlu menghidupkan semula dan memperkembangkan aktiviti-aktiviti perdagangan dan perekonomian. Usaha-usaha perlu memfokuskan kepada mengekalkan pembukaan pasaran, mengukuhkan rantaian nilai global dan memastikan sistem perdagangan pelbagai hala yang bebas, terbuka dan telus, di bawah kawalan Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO). APEC perlu menyediakan persekitaran yang kondusif bagi perniagaan-perniagaan, terutamanya Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) untuk kembali pulih dan berkembang. 

Negara Brunei Darussalam juga mengakui kepentingan teknologi sebagai kaedah bagi menjana peluang-peluang perekonomian yang baharu. Dalam hubungan ini, tambah baginda, kerjasama APEC perlu memperkembangkan potensi teknologi dan pendigitalan bagi transformasi industri, menggalakkan inovasi, juga pembangunan infrastruktur. 

Kedua, APEC perlu memastikan kesihatan dan kesejahteraan sosioekonomi penduduknya, terutama sekali bagi yang teruk terjejas oleh pandemik. Untuk itu, APEC perlu menganjurkan dasar yang memastikan mereka memperoleh pendidikan yang berkualiti; perkhidmatan penjagaan kesihatan awam yang asas; dan bantuan sosial yang mencukupi. 

Baginda juga bertitah menyatakan, bahawa pembaharuan-pembaharuan juga perlu untuk menyediakan pekerjaan yang berkualiti, pasaran buruh yang inklusif, dan tenaga kerja yang siap-siaga masa hadapan. Sehubungan ini, inisiatif-inisiatif APEC akan dapat mendukung usaha-usaha dalam mengembangkan bidang-bidang tersebut ke arah pembangunan manusia era baharu. 

Terakhir sekali, menurut baginda, APEC perlu melaksanakan agenda hijau dan pertumbuhan yang mampan. Negara Brunei Darussalam mengakui, bahawa tidak ada satu pendekatan sama yang dapat memenuhi keperluan semua, mengambil kira tahap pembangunan yang berbeza bagi setiap negara. 

Sebagai penjana idea, APEC mampu memberikan nilai tambah pada agenda tindakan iklim, di samping peluang untuk mengongsikan amalan-amalan terbaik dan tindakan-tindakan dasar yang akan dapat mendukung peralihan pencemaran ke tahap yang lebih rendah. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia memuji New Zealand atas kejayaannya dalam memacu usaha-usaha pemulihan di rantau Asia Pasifik, dan menghargai, bahawa di bawah kepimpinan New Zealand, APEC telah memaparkan kesepaduan dalam tindakan-tindakannya menangani impak-impak COVID-19. 

Pada mengakhiri titah, baginda juga mengucapkan selamat maju jaya kepada Perdana Menteri Thailand selaku bakal Pengerusi APEC, dalam berusaha untuk memastikan masa depan yang inklusif, mampan dan makmur bagi rantau Asia Pasifik. 

Terdahulu, Pengerusi APEC 2021 dalam Ucapan Pembukaannya, antara lainnya mengambil maklum, bahawa ekonomi-ekonomi APEC telah mengalami pengurusan pandemik COVID-19 yang unik ke arah mempercepatkan pemulihan ekonomi; memastikan perniagaan-perniagaan mampu bertahan juga memastikan pekerjaan untuk orang ramai; dan mempertahankan respons yang saksama. 

Puan Yang Terutama The Right Honourable juga menggesa untuk memperkukuhkan lagi penglibatan belia dalam rantau APEC dengan memastikan kerjasama dan masa hadapan digital untuk semua. 

Dalam Mesyuarat ini, para pemimpin juga mendengarkan pembentangan daripada Pengarah Urusan Dana Monetari Antarabangsa (IMF), Kristalina Georgieva, antara lainnya menekankan, bahawa risiko terhadap pemulihan daripada pandemik telah meningkat, termasuk perbezaan pendapatan ekonomi-ekonomi APEC, memandangkan terdapat tahap vaksinasi dan ruang fiskal yang berlainan; peningkatan tekanan inflasi; juga keperluan untuk mentransformasikan ekonomi-ekonomi untuk menjadi lebih digital dan inklusif. 

Para pemimpin juga menyeru sokongan berterusan APEC terhadap sistem perdagangan pelbagai hala, yang berdasarkan peraturan dan terbuka, dalam mencapai pemulihan inklusif juga mampan untuk rantau ini, termasuk melalui pelaksanaan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) yang tepat pada masanya. 

Bagi menyokong pemacuan pemulihan ekonomi, para pemimpin turut mengalu-alukan pemudahcaraan perdagangan, bersandarkan teknologi digital dan inovasi juga peningkatan mobiliti barangan dan manusia. 

Selain itu, APEC juga perlu mempertimbangkan bagi keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dalam menangani isu perubahan iklim, demi memastikan manfaat dapat diraih bersama. 

Perdana Menteri New Zealand semasa menyampaikan Ucapan Penutup menggesa APEC untuk giat berusaha ke arah mencapai akses universal pada vaksin juga menangani halangan bagi mendapatkan liputan vaksinasi maksima. 

APEC dapat berusaha untuk menyokong pergerakan rentas sempadan juga meningkatkan peluang-peluang dan keberhasilan sosial bagi penduduk-penduduknya. Disebabkan kesan-kesan COVID-19 yang tidak seimbang, APEC boleh menyelaraskan pemulihan dengan matlamat jangka panjang untuk mencapai ekonomi-ekonomi yang mampan dan inklusif. 

Pada penghujung mesyuarat, Deklarasi Ketua-ketua Ekonomi APEC telah diluluskan dan Pelan Tindakan Aotearoa telah disahkan. 

New Zealand selaku Pengerusi APEC bagi Tahun 2021 menetapkan tiga keutamaan, iaitu Dasar-dasar Ekonomi dan Perdagangan yang Memperkukuhkan Pemulihan; Meningkatkan Kemasukan dan Kemampanan bagi Pemulihan; dan Meneruskan Inovasi dan Pemulihan Didayakan Secara Digital (Digitally-Enabled), dengan mempercepatkan kerja APEC dalam menyokong ekonomi digital. 

Selain daripada Mesyuarat rasmi Pemimpin-pemimpin Ekonomi APEC, pada November 2021, Informal Leaders' Retreat juga diadakan, pada 16 Julai 2021, di mana para pemimpin membincangkan kerjasama untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi.

Mesyuarat itu menunjukkan komitmen APEC untuk terus berusaha ke arah pemulihan ekonomi dengan, antara lain, menggandakan usaha-usaha untuk mengeluarkan dan berkongsi vaksin COVID-19; memastikan rantaian bekalan rantau menyokong pengedaran vaksin COVID-19 yang selamat dan cekap, juga barangan berkaitan; memanfaatkan inovasi dan pendigitalan untuk menyokong perniagaan-perniagaan. 

Menjelang AELM, beberapa Mesyuarat Menteri-menteri diadakan, iaitu APEC Ministers Responsible for Trade (MRT), pada 5 Jun 2021; APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM), pada 16 Jun 2021; APEC Informal Finance Ministerial Meeting with the APEC Business Advisory Council (ABAC), pada 25 Jun 2021; The APEC Finance Ministers Meeting, pada 22 Oktober 2021; dan Mesyuarat Menteri-menteri APEC (AMM), pada 9 hingga 10 November 2021, yang membincangkan usaha-usaha menangani COVID 19; Dasar-dasar ekonomi dan perdagangan yang mengukuhkan pemulihan; Meningkatkan rangkuman dan kemampanan untuk pemulihan juga pemulihan mampan dan perubahan iklim. 

Beberapa Mesyuarat Menteri-menteri Sektoral lain juga turut diadakan, iaitu Mesyuarat Menteri-menteri yang Bertnggungjawab mengenai Keselamatan Makanan (APEC) Ke-6; Mesyuarat Menteri-menteri mengenai Perusahaan Kecil dan Sederhana APEC 2021; Forum Ekonomi dan Wanita APEC 2021; dan Mesyuarat Peringkat Tinggi APEC 2021 mengenai Kesihatan dan Ekonomi.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, atas pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri (PM) Jepun, berikutan dengan kemenangannya dalam Pilihanraya Umum yang Ke-49, pada 31 Oktober 2021.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_091121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Preah Bat Samdech Preah Baromneath Norodom Sihamoni, Raja Kemboja dan Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, kerajaan dan rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan Yang Ke-68 negara tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0001.jpg

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0002.jpg

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0003.jpg

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0004.jpg

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0005.jpg

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0006.jpg

[FINAL-MALAY] JPM - 091121 Announcement on Transition Phase_page-0007.jpg

Other News
  
hm_011121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat meninggalkan Rome, Republik Itali selepas menghadiri Sidang Kemuncak G20. 

Sebelum berangkat meninggalkan hotel persemayaman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

Hadir di Lapangan Terbang Antarabangsa Fiumicino, Rome bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Itali, Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yussof yang menetap di Paris.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_3010211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, malam ini, berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam bagi para Pemimpin dan Rakan Kongsi G20, yang dihoskan oleh Presiden Republik Itali, Tuan Yang Terutama Sergio Mattarella.

Majlis Santap Malam tersebut diadakan, di Palazzo del Quirinale.

Majlis Santap Malam ini adalah untuk mengalu-alukan kehadiran para Pemimpin Negara-negara Ahli G20, Tetamu-tetamu Kerajaan Itali selaku Presiden G20 2021 dan Organisasi-organisasi Antarabangsa ke Sidang Kemuncak G20 2021.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_301021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Rasmi dan Sesi Pertama Sidang Kemuncak G20, yang berlangsung di Pusat Persidangan La Nuvola (The Cloud). 

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan La Nuvola dialu-alukan secara rasmi oleh Perdana Menteri Republik Itali, Tuan Yang Terutama Mario Draghi selaku Pengerusi Sidang Kemuncak G20 2021. 

Tema bagi Pengerusi G20 tahun ini ialah ‘People, Planet, Prosperity’ dan Sesi Pertama Sidang Kemuncak G20 memberi tumpuan kepada Ekonomi Global dan Kesihatan Global. 

Dimulakan dengan Ucapan Pembukaan daripada Perdana Menteri Republik Itali. Sesi tersebut turut dihadiri oleh para pemimpin negara-negara ahli G20, para tetamu Kerajaan Itali selaku Presiden G20 2021 dan organisasi-organisasi antarabangsa. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku 'Guest of the Chair' dijunjung bagi mengurniakan titah, di mana baginda mengiktiraf tema ASEAN dan G20 yang saling melengkapi dan menekankan untuk menangani keperluan rakyat dengan mengambil tindakan kolektif segera untuk pulih daripada pandemik COVID-19. 

Pandemik tersebut, titah baginda telah menyebabkan gangguan sosioekonomi yang berpanjangan kerana kerajaan terpaksa mengenakan langkah-langkah sekatan. COVID-19 juga telah mendedahkan kerapuhan rantaian bekalan global yang menyumbang kepada kelemahan ekonomi global. 

Dalam pada itu, baginda menekankan bahawa vaksin COVID-19 yang dapat diakses secara universal dan tiba tepat pada masanya akan dapat membukakan semula sempadan-sempadan negara, di samping memberikan jalan untuk menggiatkan kembali perdagangan global dan pemulihan daripada pandemik berkenaan. 

Baginda juga mengongsikan bahawa ASEAN sedang melaksanakan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif untuk mempercepatkan pemulihan serantau dan sedang meneliti Sijil Digital Vaksin COVID-19 untuk memudahkan perjalanan dan pelancongan rentas sempadan yang selamat. 

Kesihatan mental, tekan baginda, juga harus diberikan perhatian sewajarnya kerana kesannya akan merugikan masyarakat dan ekonomi dalam jangka masa panjang. 

Pada mengakhiri titah, baginda menegaskan bahawa cabaran ini tidak boleh ditangani oleh negara-negara secara bersendirian dan pendekatan pelbagai hala yang diperkukuh adalah kritikal. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_2910212.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Dua Hala dengan Presiden Republik Itali, Tuan Yang Terutama Sergio Mattarella.

Semasa keberangkatan tiba di Palazzo del Quirinale, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima tabik hormat dan melintasi barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada para anggota Angkatan Bersenjata Republik Itali, sebelum dijunjung oleh Presiden Republik Itali. 

Delegasi kedua-dua buah negara kemudiannya diperkenalkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama. 

Dalam perjumpaan tersebut, hubungan dua hala serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama telah dibincangkan. 

Antara lain, perdagangan dan pelaburan serta pelancongan diketengahkan bagi mengukuhkan lagi hubungan mesra antara kedua-dua buah negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_2910211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat tiba di Rome, Republik Itali bagi menghadiri Sidang Kemuncak G20. 

Semasa keberangkatan tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Fiumicino, Rome, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam (NBD) ke Republik Itali, Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yussof yang menetap di Paris. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di Rome, tempat persemayaman baginda sepanjang Sidang Kemuncak G20 ini. 

NBD selaku Pengerusi ASEAN telah diundang sebagai 'Guest of the Chair' oleh Republik Itali, Pengerusi G20 bagi menyertai perbincangan untuk memajukan agenda G20 pada tahun ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_291021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Turki, Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik negara berkenaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_261021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Perdana Menteri Kanada, The Right Honorable Justin P.J. Trudeau, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Kanada.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

dpmm_261021.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-Ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan, berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christian Ramage. 

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 18 Januari 2018. 

DYTM seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto. 

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 18 September 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_251021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi Tahun 2021 bertitah berharap sektor swasta dan sektor awam akan terus berganding bahu agar rantau ini dapat pulih bersama dan dapat bangkit lebih kuat.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menerusi rakaman video pada Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN (ASEAN Business and and Investment Summit - ABIS) 2021.

Baginda bertitah menyatakan bahawa dengan pandemik yang masih berterusan, ekonomi global kekal rapuh dan tidak menentu.

Dalam menangani krisis ini titah baginda, adalah lebih penting bagi ASEAN dan rakan-rakan dialognya untuk meningkatkan perpaduan dan kerjasama serta menggalakkan penglibatan berterusan di antara sektor swasta dan sektor awam.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menegaskan bahawa sebagai Pengerusi ASEAN bagi Tahun 2021, Negara Brunei Darussalam diberikan penghormatan untuk memimpin rantau ini ke arah pemulihan ekonomi.

Dengan tema 'We Care, We Prepare, We Prosper' titah baginda lagi, ASEAN menekankan komitmen ASEAN secara kolektif dalam menjaga penduduknya dan bersedia menghadapi cabaran dan peluang masa depan dengan matlamat memastikan seluruh Komuniti ASEAN boleh makmur secara mampan.

Kebawah DYMM juga menyentuh mengenai bagaimana 13 Priority Economic Deliverables (PEDs) bagi Negara Brunei Darussalam dapat menyumbang kepada usaha pemulihan ekonomi, antara lainnya melalui pemanfaatan teknologi terkini dan pendigitalan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lestari di ASEAN.

Penandatanganan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun lepas menunjukkan usaha bersepadu ASEAN ke arah memajukan kerjasama perdagangan antarabangsa dan pemulihan serantau.

Baginda menambah bahawa Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN akan menyediakan platform untuk penggubal dasar dan pihak berkepentingan yang lain untuk berbincang, mengongsikan pengalaman dan bekerjasama dalam cara-cara membolehkan perniagaan untuk menjadi lebih mampan dan berdaya tahan menghadapi kejutan masa depan.

Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan ASEAN merupakan Forum Tahunan Perdana Asia Tenggara yang mengumpulkan Para Pemimpin, Para Presiden, Perdana Menteri-Perdana Menteri serta komuniti perniagaan Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS) dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN.

Sebagai salah satu acara rasmi ASEAN, ia merupakan satu platform untuk membincangkan isu-isu utama yang dihadapi dan ditangani oleh rantau ini serta untuk membincangkan cara-cara untuk memastikan peluang-peluang ekonomi di ASEAN berkembang secara lestari dan inklusif.

Tema sidang pada tahun ini, iaitu 'Building Our Sustainable Digital Future', akan memberi tumpuan kepada usaha bersama membina semula dengan lebih baik dan pemulihan yang kukuh.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_2510211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini, berkenan menerima mengadap secara berasingan, Ketua-ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christian Ramage. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pada 18 Januari 2018. 

Kebawah DYMM, seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pada 18 September 2019. 

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_211021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama The Right Honourable Dame Cynthia Alcyion Kiro, berikutan dengan pelantikannya sebagai Governor-General New Zealand yang ke-22.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Dikir_JPM.png

Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan-jabatan dibawahnya pada malam ini telah mengadakan Majlis Dikir Syarafil Anam Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bagi Tahun 1443 Hijrah / 2021 Masihi secara maya.

Menyertai majlis tersebut ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri; Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri & Menteri Kewangan dan Ekonomi II (Kedua); dan Jemputan-Jemputan Khas.

Turut menyertai majlis tersebut ialah Setiausaha-Setiausaha Tetap; Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap; Ketua-ketua Jabatan serta pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan dibawahnya.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramai yang dipimpin oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Majlis kemudiannya diteruskan dengan Dikir Assalamualaika, Dikir Bisyahrin, Dikir Alhamdulillah dan Dikir Marhaban, seterusnya diikuti dengan bacaan Doa Dikir, Doa Memohon Terhindar daripada Wabak COVID-19 serta Doa Peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam.

Majlis tersebut diadakan bertujuan bagi sama-sama menyemarakkan lagi Sambutan Maulidur Rasul dan untuk menggalakkan warga Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk terus berselawat dan memuji junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Siaran Akhbar: Jabatan Perdana Menteri


Other News
  Other News
  

dpmm_121021.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. 

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Brigedier Jeneral (B) Dato Paduka Awang Haji Mahmud bin Haji Saidin @ Haji Md. Saidin; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Iran, Tuan Yang Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap; dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Pengiran Abdul Samad bin Pengiran Haji Metassan.

Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik tersebut menerima Surat-surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 11 Oktober 2021. 

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Hamit Ersoy; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Kim Soung-eun; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Abel Guterres; dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Dato’ Raja Reza bin Raja Zaib Shah.

Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam tersebut telah menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 11 Oktober 2021. 

Majlis-majlis mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_111021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat-surat Watikah Pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Brigedier Jeneral (B) Dato Paduka Awang Haji Mahmud bin Haji Saidin @ Haji Md. Saidin; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Iran, Tuan Yang Terutama Awang Haji Ismail bin Haji Abdul Manap; dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan, Tuan Yang Terutama Pengiran Abdul Samad bin Pengiran Haji Metassan. 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Hamit Ersoy; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Kim Soung-eun; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor-Leste ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Abel Guterres; dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Dato’ Raja Reza bin Raja Zaib Shah.

Selepas majlis-majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. 

Turut hadir pada majlis-majlis tersebut, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha; dan Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar. 

Majlis-majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_041021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Fumio Kishida, atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Jepun berikutan dengan kemenangannya dalam Parti Liberal Demokratik baru-baru ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_0310211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, kerajaan dan rakyat Republik Korea bersempena dengan National Foundation Day negara tersebut.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_031021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Federal Presiden, Republik Persekutuan Jerman, Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier dan Chancellor, Republik Persekutuan Jerman, Puan Yang Terutama Angela Merkel, kerajaan serta rakyat Republik Persekutuan Jerman sempena dengan Day of German Unity.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

JPM Press Release Operasi Pulih - 1 October 2021 (final)_Page_1.jpg

JPM Press Release Operasi Pulih - 1 October 2021 (final)_Page_2.jpg

JPM Press Release Operasi Pulih - 1 October 2021 (final)_Page_3.jpg

JPM Press Release Operasi Pulih - 1 October 2021 (final)_Page_4.jpg


Other News
  

hm_0110211.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan juga kepada Premier of the State Council, Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat China sempena dengan Ulang Tahun Ke-72 Pengasasan Republik Rakyat China.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_011021.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Persekutuan Rusia, Tuan Yang Terutama Vladimir Putin dan kerajaan serta rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan Ulang Tahun Penubuhan Hubungan Diplomatik Yang Ke-30 di antara Negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Rusia.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

15th_AMMTC_Final_Day.PNG

Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan (AMMTC) Kali Ke-15 dan Mesyuarat-Mesyuarat Berkaitan telah melabuhkan tirainya hari ini dengan penyerahan Pengerusi AMMTC daripada Negara Brunei Darussalam kepada Kerajaan Kemboja. Mesyuarat-mesyuarat berkenaan telah berlangsung secara maya selama tiga (03) hari dari 28 hingga 30 September 2021 di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Majlis penutup ini menandakan berakhirnya Mesyuarat AMMTC Kali Ke-15 dan Mesyuarat-Mesyuarat Berkaitan, dalam mana Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara dalam kapasitinya sebagai Ketua AMMTC Negara Brunei Darussalam, telah merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan di atas semangat kerjasama dan kesepakatan yang telah ditunjukkan oleh Negara-Negara Anggota ASEAN, Rakan-Rakan Dialog ASEAN dan Sekretariat ASEAN di sepanjang Negara Brunei Darussalam menjadi Pengerusi AMMTC dan Pengerusi ASEAN pada tahun ini.

Menurut Yang Berhormat Pehin, di antara deliverables utama yang telah dipersetujui oleh Mesyuarat AMMTC kali ini adalah ‘ASEAN Declaration on Combating Transnational Crime Post COVID-19’ dan ‘ASEAN Border Cooperation Roadmap’. Kedua-dua deliverables tersebut bertepatan dengan hasrat Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN pada tahun 2021 untuk mendokong usaha-usaha pemulihan serantau di era pasca COVID-19 nanti, selaras dengan tema ‘We Care, We Prepare, We Prosper’.

Ucapan balas dari pihak Kerajaan Kemboja telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Krolahom Sar Kheng, Timbalan Perdana Menteri dan Minister of Interior selaku Ketua AMMTC Kemboja. Kemboja akan mengambil alih selaku Pengerusi AMMTC secara rasminya pada 1 Januari 2022 nanti.

Sebelum acara penyerahan pengerusi tersebut, Yang Berhormat Pehin juga turut berkesempatan untuk mempengerusikan Mesyuarat AMMTC Plus Three Kali Ke-11 yang telah disertai oleh negara-negara ASEAN dan rakan-rakan dialog Plus Three iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea yang buat julung kalinya bersidang secara maya. Semasa mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri dan Ketua-Ketua Delegasi dari negara-negara ASEAN dan negara-negara Plus Three telah membincangkan mengenai peluang-peluang kerjasama serantau dan antarabangsa bagi menangani isu-isu jenayah rentas sempadan, khususnya di bawah rangka ‘ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2018-2022’. Mesyuarat juga telah meluluskan Kenyataan Bersama (Joint Statement) bagi Mesyuarat AMMTC Plus Three Kali Ke-11.

Selain itu, mesyuarat-mesyuarat lain yang telah berlangsung pada hari ini adalah Mesyuarat AMMTC + Republik Rakyat China Kali Ke-8, Mesyuarat AMMTC + Jepun Kali Ke-6 dan Mesyuarat AMMTC + Republik Korea Kali Ke-2, dalam mana Negara-Negara Anggota ASEAN dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN telah bersetuju untuk mengguna pakai Kenyataan-Kenyataan Bersama bagi mesyuarat-mesyuarat tersebut.

Turut menghadiri majlis penutup mesyuarat ialah Yang Mulia Dato Paduka Haji Sufian bin Haji Sabtu, Setiausaha Tetap (Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang) di Jabatan Perdana Menteri selaku Ketua Delegasi Negara Brunei Darussalam; dan Yang Mulia Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohd Taib, Timbalan Setiausaha Tetap (Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang) di Jabatan Perdana Menteri; serta pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Perdana Menteri.

Siaran Akhbar: Jabatan Perdana Menteri

Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan kerajaan serta rakyat Republik Rakyat China sempena memperingati Ulang Tahun Penubuhan Hubungan Diplomatik yang ke-30 antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

AMMTC 3.PNG

Sidang Plenari Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan (AMMTC) Kali Ke-15 telah berlangsung secara maya pada hari Rabu, 29 September 2021 di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara. Mesyuarat turut dihadiri oleh Menteri-Menteri dan Ketua-Ketua delegasi dari Negara-Negara Anggota ASEAN, Setiausaha Agung ASEAN, serta pegawai-pegawai kanan daripada Negara-Negara Anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN.

Menurut Yang Berhormat Pehin, Negara Brunei Darussalam akan terus mendokong usaha-usaha serantau dan antarabangsa ke arah membanteras jenayah rentas sempadan dengan memberikan tumpuan kepada peluang-peluang dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN semasa era pasca COVID-19.

Ke arah itu, AMMTC perlu mengukuhkan lagi tahap kerjasama dengan badan-badan sektoral ASEAN dan negara-negara rakan dialog ASEAN bagi membantu usaha-usaha pemulihan serantau semasa krisis pandemik COVID-19 pada masa ini.

Ke arah itu, Mesyuarat AMMTC Kali Ke-15 telah bersetuju untuk mengambil pakai ‘Bandar Seri Begawan Declaration on Combating Transnational Crime Post-COVID-19 Pandemic’ yang akan menjadi asas kepada perancangan masa hadapan AMMTC untuk menangani trend-trend jenayah yang terkini khususnya di era pasca COVID-19 nanti, seperti jenayah siber dan aktiviti penyeludupan di kawasan sempadan. Mesyuarat juga telah bersetuju untuk mengesahkan ‘ASEAN Border Cooperation Roadmap’ yang telah menggariskan sejumlah usaha-usaha untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan di kawasan-kawasan sempadan di rantau ASEAN. Di samping itu, mesyuarat juga telah mempersetujui Kenyataan Bersama (Joint Declaration) bagi Mesyuarat AMMTC Kali Ke-15.

Semasa sidang plenari yang berlangsung pagi tadi, Menteri-Menteri dan Ketua-Ketua Delegasi ASEAN juga telah bertukar pandangan mengenai usaha-usaha serantau untuk menangani isu jenayah rentas sempadan. Dalam hal ini, Negara Brunei Darussalam telah menekankan akan perlunya bagi pendekatan ‘Whole-of-Nation Approach’ untuk menangani ancaman jenayah rentas sempadan semasa musim pandemik COVID 19. Mesyuarat juga telah membincangkan status pelaksanaan aktiviti-aktivti di bawah Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan (SOMTC) dan Mesyuarat Ketua-Ketua Pengarah Jabatan Imigresen dan Ketua-Ketua Bahagian Hal Ehwal Konsular Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri (DGICM).

Delegasi Negara Brunei Darussalam di Mesyuarat AMMTC Kali Ke-15 diketuai oleh Yang Mulia Dato Paduka Haji Sufian bin Haji Sabtu, Setiausaha Tetap (Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang) di Jabatan Perdana Menteri. Turut hadir di mesyuarat tersebut adalah Yang Mulia Dayang Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohd Taib, Timbalan Setiausaha Tetap (Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang) di Jabatan Perdana Menteri dan pegawai-pegawai kanan dari Jabatan Perdana Menteri.

Mesyuarat AMMTC Kali Ke-15 dan Mesyuarat-Mesyuarat Berkaitan berlangsung selama tiga hari (3) dari 28 hingga 30 September 2021, bermula dengan mesyuarat-mesyuarat persediaan Preparatory SOMTC yang telah diadakan kelmarin pada 28 September 2021. Mesyuarat akan bersambung esok dengan sesi konsultasi bersama negara-negara rakan dialog Plus Three iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea.

Siaran Akhbar: Jabatan Perdana Menteri

Other News
  

dm_240921.jpg

Agenda keselamatan makanan kekal penting dan menjadi perhatian utama bagi semua terutamanya semasa menghadapi pandemik yang telah memberikan tekanan terhadap sistem makanan global. Usaha bersepadu perlu dipercepatkan untuk memastikan sistem makanan yang lebih adil, lestari dan berdaya tahan untuk mencapai Matlamat Pembangunan Yang Berdaya Tahan (Sustainable Development Goals, SDG) menjelang 2030. Perkara ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, semasa menyampaikan kenyataan di Sidang Kemuncak Sistem Makanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN FSS) 2021, secara maya, pada 24 September 2021.

Yang Berhormat Dato menekankan komitmen Negara Brunei Darussalam dalam mengukuhkan sistem pemakanan dengan mempercepatkan pertumbuhan pengeluaran sektor pertanian dan perikanan; mempromosi pelaburan langsung domestik dan asing; dan meningkatkan produktiviti melalui penggunaan teknologi bagi memenuhi permintaan domestik dan eksport.

Sejajar dengan komitmen ini dan keutamaan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Ekonomi, Yang Berhormat Dato menambah bahawa Peta Jalan bagi Sektor Industri Makanan (Food Sector Roadmap) telah disediakan dengan matlamat bagi meningkatkan pengeluaran makanan yang selamat, halal, dan berkualiti tinggi dan di samping itu, mengukuhkan rantaian nilai sistem makanan. Antara lain, inisiatif-inisiatif strategik yang digariskan dalam peta jalan adalah untuk meningkatkan pengeluaran; mempromosikan aktiviti bernilai tinggi; menyediakan infrastruktur industri yang kondusif; meningkatkan jumlah dan nilai eksport dengan meningkatkan daya saing perniagaan dengan akses yang lebih baik ke pasaran antarabangsa; meningkatkan industri pemprosesan makanan dengan memanfaatkan rantaian nilai sub-serantau dan serantau dalam mendapatkan bahan mentah yang menjimatkan kos; dan untuk memastikan persekitaran yang lestari dengan mendorong komuniti-komuniti perniagaan untuk menerapkan amalan hijau melalui pemulihan dan penjanaan semula sumber.

Sebagai kesimpulan, Yang Berhormat Dato menyatakan harapan bahawa usaha Negara Brunei Darussalam yang berterusan akan memastikan sistem makanan tetap kukuh dan lestari, walaupun berhadapan dengan ketidaktentuan. Perkara ini memerlukan usaha bersepadu bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi juga di peringkat serantau dan antarabangsa. Oleh itu, Negara Brunei Darussalam berharap akan dapat sama-sama melaksanakan pelbagai inisiatif dari Sidang Kemuncak Sistem Makanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini untuk mencapai Agenda 2030.

Sidang Kemuncak tersebut mengumpulkan semua Negara-Negara Anggota dan konstituen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di seluruh dunia. Pembukaan rasmi dimulai dengan ucapan daripada Tuan Yang Terutama António Guterres, Setiausaha Agung, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pelbagai sesi telah diadakan yang menampilkan Kenyataan daripada Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan, komitmen pelbagai pihak untuk bertindak, suara konstituen, dan orang-orang terkemuka untuk membawa perubahan positif pada sistem makanan sedunia.

Siaran Akhbar: Jabatan Perdana Menteri

Other News
1 - 30Next